Cele kampanii

 

  1. Podnoszenie społecznej świadomości i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy, jakości życia i zdrowia pracowników starszych.
  2. Podnoszenie poziomu wiedzy pracowników i pracodawców z zakresu kształtowania warunków pracy i zasad jej organizacji z uwzględnieniem wieku pracownika.
  3. Przeciwdziałanie dyskryminacji pracowników ze względu na wiek.