Działania Kimball Electronics Poland Sp. z o.o. w ramach kampanii

 

Jako partner kampanii społecznej – „BEZPIECZNIE OD POCZĄTKU” w 2017 roku Kimball Electronics Poland Sp. z o.o. podjął szereg działań mających na celu promocję bezpiecznych praktyk pracy wśród młodych pracowników. Do tej grupy zakwalifikowaliśmy wszystkie osoby pracujące w KEPS poniżej 2 lat niezależnie od ich wieku. Takie podejście pozwoliło nam nie tylko uczyć innych, ale również skorzystać z wiedzy doświadczonych już życiowo osób, które dopiero co zatrudniły się w KEPS.

Najważniejsze z podjętych działań, które zakończyły się sukcesem to:

1.  Promocja bezpiecznych zasad pracy na terenie Kimball Electronics Poland Sp. z o.o. przy użyciu materiałów kampanii, które pojawiły się w formie plakatów na terenie biur, produkcji oraz magazynu, a także w formie ulotek na stołówce pracowniczej.

Zdjęcie nr 1. Materiały kampanii na terenie Kimball Electronics Poland – przykład wykorzystania.

Dodatkowo przeprowadzono szeroką akcję komunikacyjną wśród pracowników posiadających dostęp do poczty elektronicznej za pomocą „KEPS komunikatu”.

 

Zdjęcie nr 2. Fragment komunikatu, który został wysłany do wszystkich pracowników firmy posiadających dostęp do poczty elektronicznej.

 Informacja na temat kampanii została umieszczona również w Intranecie i była wyświetlana na każdym firmowym komputerze po otwarciu przeglądarki internetowej.

Zdjęcie nr 3. Fragment strony Intranetowej Kimball Electronics Poland Sp. z o.o.

 

Zdjęcie nr 4. Fragment strony Intranetowej Kimball Electronics Poland Sp. z o.o.

2.  Kolejnym z wdrożonych działań była zmiana w ramach instruktażu ogólnego BHP prowadzonego przez służbę BHP. Do programu powyższego instruktażu dodane zostało omówienie przygotowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy ulotki zawierającej 7 wskazówek bezpiecznej pracy. W trakcie omówienie trener nawiązywał dialog z nowymi pracownikami i pytał o ich doświadczenia z poprzednich zakładów pracy lub szkoły. Ciekawe przykłady bezpiecznego zachowania lub wypadków przedstawiane przez samych uczestników były cennym wzbogaceniem szkolenia. Ponadto każdy nowo zatrudniony pracownik otrzymywał powyższą ulotkę w formie kompaktowego wydruku (powyższą akcję planujemy prowadzić stale).

3.  Kolejną aktywnością w ramach prowadzonej kampanii był konkurs wakacyjny BHP dla wszystkich pracowników, w ramach którego zachęcaliśmy pracowników do pro bezpiecznego zachowania w trakcie wakacyjnych wyjazdów wraz z rodzinami oraz uwieczniania takich sytuacji za pomocą fotografii. Część pracowników, która zaangażowała się w projekt przekazała dobre nawyki swoim dzieciom, które mamy nadzieję, że zapamiętają je długie lata.

Zdjęcie nr 5. Przykładowe zdjęcia nagrodzone w ramach konkursu pt. „Bezpieczne wakacje”.

4.  Ostatnią aktywnością w ramach prowadzonej kampanii był konkurs BHP dla młodych pracowników (wszystkie osoby ze stażem poniżej 2 lat w Kimball). W ramach powyższego konkursu „młodzi” pracownicy przez 6 tygodni rozwiązywali krzyżówki i odpowiadali na pytania związane z pierwszą pomocą przedmedyczną, ochroną przeciwpożarową i BHP. Konkurs spotkał się z całkiem dużym zainteresowaniem pracowników (zaangażowało się kilkadziesiąt osób).

Zdjęcie nr 6. Przykładowa krzyżówka z konkursu BHP dla młodych pracowników.

Realizacja opisanych powyżej działań była możliwa dzięki otwartej na pracowników dyrekcji firmy, zaangażowaniu i chęci społecznego działania samych pracowników, a także działaniom pracowników służby BHP.

Opracował
Kamil Silski
Główny specjalista ds. BHP
Kimball Electronics Poland Sp. z o.o.