Seminarium „Bezpiecznie od początku” 19-21.09.2017r. PSG w Zakopanem

 

W ramach tegorocznej informacyjnej kampanii społecznej, w dniach 19-21.09.2017r. Karpacki Oddział Straży Granicznej, w oparciu o bazę logistyczną Placówki Straży Granicznej w Zakopanem, zorganizował seminarium pn. „Bezpiecznie od początku” dla funkcjonariuszy i pracowników służby BHP Straży Granicznej przy udziale pracowników naukowych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

 

 

Podczas seminarium omówiono m.in.:

  • Czynniki warunkujące zachowania zdrowotne oraz ich wpływ na zdolność do pracy mężczyzn;
  • Uczenie się jako determinanta aktywności zawodowej

uwzględniając wstępne wyniki badań realizowanych w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej

  • Służba w warunkach szczególnie niebezpiecznych

na przykładzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej

  • Podnoszenie świadomości zagrożeń związanych z pracą i służbą w Straży Granicznej wśród młodych pracowników i funkcjonariuszy