CELE KAMPANII

 

Cele kampanii:

 

  1. Zainteresowanie młodych pracowników tematyką bezpieczeństwa pracy.
  2. Budowanie u młodych pracowników świadomości zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy.
  3. Podnoszenie społecznej świadomości oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy i zdrowia pracowników młodych i niedoświadczonych.
  4. Promowanie wśród pracodawców bezpiecznych metod pracy młodych pracowników i programów wspierających adaptację zawodową młodych osób.
  5. Rozwijanie partnerskiej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami poprzez wymianę dobrych praktyk dotyczących poprawy bezpieczeństwa pracy młodych pracowników.