Działania Ośrodka Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego SA

 

 1. „Identyfikowanie i minimalizowanie stresu zawodowego wśród pracowników spółki”.
  1. Zebranie od pracowników informacji (z wykorzystaniem anonimowych ankiet) na temat tego co stanowi dla nich źródło stresu zawodowego,
  2. Na podstawie zebranych informacji identyfikacja najważniejszych przyczyn powstawania stresu wśród pracowników spółki,
  3. Zaplanowanie i podjęcie działań korygujących i zapobiegawczych w celu minimalizowania skutków stresu wśród pracowników spółki, 
  4. Zorganizowanie szkolenia/warsztatów dotyczących radzenia sobie ze stresem. W celu zwiększenia skali oddziaływania szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie firmy.

  Planowany okres realizacji całego zadania VI – XI 2016r

 2. „Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego sposobu życia i wpływu używek na organizm ludzki” – poprzez zorganizowanie szkolenia dla pracowników.

  Planowany okres realizacji zadania X 2016r