Działania partnerów kampanii

 

Działania zaplanowane w ramach kampanii:


Marzec – czerwiec 2019 r.

 • Tydzień BBS – spotkanie Dyrektora Zakłady ZF (TRW Steering System Poland Sp. z o.o.) z obserwatorami zachowań, przygotowanie materiałów promocyjnych dotyczących bezpiecznych zachowań, w tym film „Stay safe” (marzec – kwiecień 2019 r., Bielsko-Biała)
 • Wycieczka szkół zawodowych i podstawowych (w tym ostatnich klas gimnazjalnych) do spółki jako perspektywiczne i bezpiecznego miejsca pracy (marzec – maj 2019 r., Iława)
 • Roadshow – działanie na rzecz promowania tematyki bezpieczeństwa pracy wśród pracowników GAZ-SYSTEM S.A. poprzez prezentację urządzeń osobistego wyposażenia ochronnego oraz ich odpowiedniego doboru (maj 2019 r. Kraków)
 • Seminarium z ćwiczeniami z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla radnych i sołtysów gminy Choroszcz (czerwiec 2019 r., Choroszcz)
 • Piknik rodzinny dla pracowników firmy „PPUH KARAT Agnieszka Greliak”,  członków ich rodzin oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych firm z branży metalowej (czerwiec 2019 r., Wyśmierzyce)
 • Miasteczko BHP w ramach pikniku rodzinnego GAZ-SYSTEM S.A. – promowanie kultury bezpieczeństwa w pracy i życiu pozazawodowym (czerwiec 2019 r., Tarnów)
 • Organizacja IV Nocnego Biegu IPB na 5 km – propagowanie aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia wśród pracowników spółki  i społeczności lokalnej (czerwiec 2019 r., Iława)

Lipiec – grudzień 2019 r.

 • Konferencja pt. „Moda na bezpieczeństwo” (październik 2019 r., Kalisz)

Cały rok

 • Cykl szkoleń  skierowanych do firm podwykonawczych dotyczących bezpieczeństwa na budowach prowadzonych przez IPB
 • Cykliczne spotkania z Państwową Strażą Pożarną – warsztaty w formie wizyt technicznych w obiektach GAZ-SYSTEM S.A.
 • Kampania „Pierwsza pomoc to proste” – promowanie tematyki bezpieczeństwa pracy w pracy i życiu pozazawodowym w mediach GAZ-SYSTEM S.A. poprzez cykliczne warsztaty/szkolenia, artykuły w gazetce firmowej i na stronie internetowej
 • Przedsięwzięcia promujące bezpieczeństwo i zdrowie wśród pracowników KIMBALL ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O. nie tylko podczas pracy i przebywania na terenie zakładu pracy, ale również poza firmą w domu, czy na wakacjach, m.in. „Dni Zdrowia” promujące zdrowy styl życia i możliwość różnego rodzaju badań dla pracowników , kursy wakacyjne promujące bezpieczne zachowanie się na wakacjach
 • Program motywacyjny IPB Sp. z o.o. dla pracowników budowlanych pn. „Bezpieczna Brygada”, promujący bezpieczeństwo wśród pracowników budowlanych
 • Promowanie kultury bezpieczeńswa skierowane do przedstawicieli społecznioości lokalnej   dla ZAKŁADU  AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - tytuł „Bezpieczeństwo nie przemija”
 • Przeprowadzenie ankiety oceniającej poziom kultury bezpieczeństwa wśród pracowników fizycznych Berger Bau Polska Sp. z o.o.
 • Warsztaty dla inwestycji strategicznych – działanie na rzecz przedstawicieli przedsiębiorstw, wykonawców, podwykonawców oraz pracowników nadzoru inwestorskiego realizujących pracę na rzecz GAZ-SYSTEM S.A.

 

 
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy