NAPO dla nauczycieli

 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) wspólnie z konsorcjum Napo prezentują nowy projekt, którego celem jest  zapoznanie uczniów szkół podstawowych z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa.

W ramach projektu „Napo dla nauczycieli”  szkołom udostępniono online filmy, scenariusze lekcji i liczne pomoce dydaktyczne.

Materiały są adresowane do dzieci w wieku od 7 do 11 lat i zostały opracowane w oparciu o serię filmów animowanych, których bohaterem jest Napo.

Zapraszamy do wykorzystania bezpłatnych materiałów dydaktycznych dostępnych na stronie NAPO Safety with a smile  http://www.napofilm.net/pl/napo-for-teachers