Cele kampanii

 

Cele główne kampanii:

  • Podnoszenie świadomości przedstawicieli przedsiębiorstw z zakresu bezpieczeństwa pracy
  • Podnoszenie poziomu wiedzy na temat innowacyjnych metod poprawy bezpieczeństwa.

Cele szczegółówe kampanii:

  • Upowszechnianie wśród pracowników i pracodawców wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych służących poprawie bezpieczeństwa pracy i jakości życia
  • Zachęcanie przedstawicieli przedsiębiorstw do współpracy przy tworzeniu i wdrażaniu innowacji oraz wykorzystywania wyników prac badawczo-rozwojowych z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii
  • Upowszechnianie innowacyjnych metod poprawy bezpieczeństwa pracy
  • Upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu budowania i rozwijania innowacyjności pracowników w obszarze bezpieczeństwa pracy