Partnerzy kampanii

 1. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Warszawa
 2. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Olsztynie
 3. Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
 4. Lyreco Polska S.A.
 5. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Słupsku
 6. Mars-Żbik Ośrodek Usługowo- Szkoleniowy
 7. Perfex s.c. Słupski Ośrodek Szkolenia i Usług BHP-P.Poż
 8. Szkło Sp. z o.o.
 9. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Ostrołęce
 10. Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Warszawie
 11. Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie, Oddział w Ostrołęce
 12. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Ostrołęce
 13. ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.
 14. Stora Enso Poland S.A.
 15. SIMP Oddział w Ostrołęce
 16. RISKY Knowledge
 17. Ośrodek Szkolenia Technicznego w Wałbrzychu
 18. Sela Sp. z o.o.