Działania KHW SA

Działania Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

  • W ramach realizacji celu kampanii: "Upowszechnianie wśród pracowników i pracodawców wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych służących poprawie bezpieczeństwa pracy i jakości życia"

Upowszechanianie wśród zakładowych społecznych inspektorów pracy oraz pracowników służby bhp kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. wyników projektu realizowanego w ramach II etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2011-2013 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 

- "Wykorzystanie technik rzeczywistości wirtualnej do szkolenia górników w zakresie postępowania w czasie prac szczególnie niebezpiecznych" 

podczas cyklicznego seminarium dla zakładowych społecznych inspektorów pracy oraz pracowników służby bhp kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., które odbędzie się w dniach 8-10.05.2013 r. w Rabce Zaryte.