Działania Grupy Ożarów S.A.

Działania Grupy Ożarów S.A.

  • W ramach realizacji celu kampanii: "Upowszechnianie wśród pracowników i pracodawców wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych służących poprawie bezpieczeństwa pracy i jakości życia"

Upowszechanianie wśród pracowników i podwykonawców Grupy Ożarów S.A. wyników projektów realizowanych w ramach II etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”,finansowanego w latach 2011-2013 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:
- "Opracowanie modelowych rozwiązań detektorów zadziałania indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości"
- "Opracowanie modeli numerycznych charakterystyk siła-wydłużenie dynamiczne podzespołów łącząco-amortyzujących dla symulacji zadziałania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości". 

podczas seminarium organizatowanego przez Grupę Ożarów S.A., we współpracy z OIP Kielce oraz CIOP-PIB w ramach uroczystego podsumowania kampanii bezpieczeństwa Grupy CRH  pn. „Bezpieczna praca na wysokości” (27 czerwca 2013 r. o godz. 11.00).