Działania OSPS BHP Piła

Działania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Pile

  • Realizacja celu kampanii: "Podnoszenie bezpieczeństwa pracy i nauki w szkole":

1/ Seminarium pt. „Bezpieczna praca i nauka w szkole” dla Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych powiatu pilskiego         

2/ Seminarium pt. „Jak poprawić bezpieczeństwo pracy i uczniów w szkole”. 

3/ Konkurs pt. „BHP i ergonomia w pracy nauczyciela” dla nauczycieli szkół powiatu pilskiego (konkurs dwuetapowy:  1-etap w szkołach, 2-etap- na szczeblu powiatu). 

4/ Konkurs pt. „BHP i ergonomia ucznia” dla uczniów szkół powiatu pilskiego  (konkurs dwuetapowy: 1-etap w szkołach, 2-etap- na szczeblu powiatu).