Wydawnictwa wspomagające ocenę ryzyka zawodowego


OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
"RYZYKO ZAWODOWE W PRZETWÓRSTWIE PRZEMYSŁOWYM"

 


WYDAWNICTWA CIOP-PIB WSPOMAGAJĄCE OCENĘ RYZYKA ZAWODOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO

 

 

 

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - redaktor naukowy prof. dr hab. med. Danuta Koradecka - więcej ...
 • RYZYKO ZAWODOWE. Metodyczne podstawy oceny - red. W.M. Zawieska - więcej ...
 • Ocena ryzyka zawodowego - wykorzystanie systemu STER - praca zbiorowa - więcej ...
 • ANALIZA I OCENA ZAGROŻEŃ CHEMICZNYCH W PROCESIE PRODUKCJI LEKÓW - M. Pośniak, D. Bartoszko
 • OCENA RYZYKA CHEMICZNEGO W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH POLIGRAFICZNYCH. PORADNIK - M. Pośniak, J. Kowalska 
 • Zagrożenia chemiczne w przemyśle gumowym - W. Domański - więcej ...
 • OCENA ZAGROŻENIA PYŁAMI EMITOWANYMI Z MASZYN DO POMIESZCZEŃ PRACY - Tomasz Jankowski, Elżbieta Jankowska - więcej ...
 • ZALECENIA, DOTYCZĄCE POPRAWY WARUNKÓW PRACY W ODLEWNIACH ŻELIWA - Ivan Makhniashvili, Małgorzata Szewczyńska, Elżbieta Ekiert, Małgorzata Pośniak - więcej ...
 • PROFILAKTYKA TECHNICZNA I ORGANIZACYJNA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W GALWANIZERNIACH. ZALECENIA - W. Domański, J. Surgiewicz - więcej ...
 • ZALECENIA DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI NA STANOWISKACH RAFINACJI METALI CIĘŻKICH - E. Gawęda, D. Kondej - więcej ...
 • ZASADY OGRANICZANIA RYZYKA ZAWODOWEGO PODCZAS OBRÓBKI DREWNA TWARDEGO RĘCZNYMI NARZĘDZIAMI ZMECHANIZOWANYMI - K.M. Benczek, M. Gliński, M. Dąbrowski, H. Karski
 • BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH - A. Dąbrowski, M. Dźwiarek 
 • OŚWIETLENIE STANOWISK PRACY - A. Wolska, A. Pawlak
 • DOBÓR ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ 2007 - K. Majchrzycka, A. Pościk