Adresaci działań kampanii

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
"RYZYKO ZAWODOWE W PRZETWÓRSTWIE PRZEMYSŁOWYM"

ADRESACI DZIAŁAŃ KAMPANII

Kampania jest adresowana do pracodawców i pracowników przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego.

Szczególną grupę odbiorców działań kampanii stanowili przedstawiciele małych firm usługowych z tej sekcji gospodarki.

Działania kampanii są kierowane także do producentów maszyn (w związku z wprowadzeniem nowej dyrektywy maszynowej), jak również importerów, dystrybutorów i przyszłych użytkowników maszyn, którzy powinni wiedzieć, jakie dokumenty i informacje (na maszynie i w dokumentach towarzyszących) świadczą o tym, że dana maszyna spełnia aktualne przepisy.