Kampania społeczna 2010 - Ryzyko zawodowe w przetwórstwie przemysłowym


OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
RYZYKO ZAWODOWE W PRZETWÓRSTWIE PRZEMYSŁOWYM


Ogólnopolska kampania społeczna pn.: „Ryzyko zawodowe w przetwórstwie przemysłowym” organizowana jest jako kontynuacja Europejskiej Kampanii na rzecz Oceny Ryzyka Zawodowego.

KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ W KAMPANII
Do udziału w Kampania zapraszamy: pracodawców i pracowników przedsiębiorstw przemysłowych, producentów maszyn, przedstawicieli związków zawodowych i społecznych inspektorów pracy, przedstawicieli instytucji zajmujących się bhp, specjalistów i praktyków w tej dziedzinie, przedstawicieli firm szkoleniowych, przedstawicieli szkół i uczelni górniczych oraz instytucji i organizacji funkcjonujących w sferze nadzoru i kontroli.

PLANOWANY CZAS REALIZACJI KAMPANII
luty– grudzień 2010 r.

KONTAKT W SPRAWIE UDZIAŁU W KAMPANII
Agnieszka Szczygielska
Ośrodek Promocji CIOP-PIB
tel. 0-22 623 36 86, fax: 0-22 623 32 64, e-mail: agasz@ciop.pl