Konkurs wiedzy

KONKURS WIEDZY

W listopadzie 2009 R. Wyższy Urząd Górniczy organizuje w ramach kampanii "Ryzyko zawodowe w górnictwie" konkurs wiedzy z zakresu znajomości przepisów regulujących bezpieczne warunki pracy ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego w górnictwie dla osób dozoru ruchu.

Konkurs przeznaczony jest dla osób dozoru ruchu zatrudnionych w kopalniach węgla kamiennego. Zakres tematyczny konkursu obejmować będzie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagrożeń występujących w kopalniach węgla kamiennego.

Pierwszy etap konkursu odbędzie się 4 listopada 2009 roku o godz. 10.00,  na terenie KW S.A. KWK „Sośnica – Makoszowy”  – Pawilon BHP Ruchu „Sośnica” w Gliwicach. Obejmować on będzie test ze znajomości wiedzy w przedmiotowym temacie i wyłonienie 10 finalistów.

Finał konkursu odbędzie się w Wyższym Urzędzie Górniczym w dniu 18 listopada 2009 roku o godz. 10.00.