Seminarium dla zakładowych społecznych inspektorów pracy (październik'09)

SEMINARIUM KHW S.A. DLA ZAKŁADOWYCH SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY


W dniach 15–16 października 2009 r. w Rabce, w ramach kampanii społecznej "Ryzyko zawodowe w górnictwie", odbyło się seminarium zorganizowane przez Katowicki Holding Węglowy S.A. przy współudziale Centralnego Instytutu Ochrony Pracy i Wyższego Urzędu Górniczego.

W seminarium wzięli udział zakładowi społeczni inspektorzy pracy i pracownicy działów bhp kopalń należących do KHW S.A., a także przedstawiciele: Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego, Wyższego Urzędu Górniczego oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

W programie seminarium znalazło się: omówienie stanu bezpieczeństwa w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. oraz omówienie i podsumowanie wszystkich  dotychczasowych działań podjętych w ramach kampanii. Przedstawiono również metody monitorowania zagrożeń oraz nieprawidłowości w organizacji pracy, a także analizę okoliczności powstawania wypadków przy pracy. Omówiono ponadto zagadnienia związane z kształtowaniem kultury bezpieczeństwa, realizowane przez urzędy górnicze oraz dotyczące wypadków przy pracy spowodowanych przez tzw. "czynnik ludzki".

Seminarium towarzyszył także finał konkursu na plakat poświęcony tematyce kampanii dla społecznych inspektorów pracy