Narada kierowników działów bhp i szkolenia


Narada kierowników działów bhp i szkolenia podziemnych zakładów górniczych


W dniu 1 kwietnia 2009 r. w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego odbyła się narada z kierownikami działów bhp i szkolenia podziemnych zakładów górniczych, z udziałem przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego, okręgowych urzędów górniczych oraz przedstawiciela Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Uczestnicy spotkania zostali zapoznani m.in. z celami kampanii na rzecz oceny ryzyka zawodowego w górnictwie.


   
   


Więcej - gornictwo24.pl