Działania kampanii

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
"RYZYKO ZAWODOWE W GÓRNICTWIE"

I etap kampanii

 • XVIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej (16-20 lutego 2009r ., Kraków) – prezentacja celów i założeń kampanii oraz zaproszenie do udziału
 • Seminarium Katowickiego Holding Węglowy S.A. dla Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy (5-6 marca 2009 r., Rabka) – prezentacja celów i założeń kampanii oraz zaproszenie do udziału
 • Narada kierowników działów bhp i szkolenia podziemnych zakładów górniczych (1 kwietnia 2008 r., Katowice) – prezentacja celów i założeń kampanii oraz zaproszenie do udziału.
 • Spotkanie Forum Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy Górnictwa Podziemnego w KWK "Halemba - Wirek" (2 kwietnia 2009 r., Ruda Śląska) - prezentacja celów i założeń kampanii oraz zaproszenie do udziału.
 • IX Konferencja "Kryszywa Mineralne" (15-17 kwietnia 2009 r. , Szklarska Poręba) - prezentacja założeń kampanii
 • XI Konferencja pt.: „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie” (21-22 kwietnia 2009 r., Kocierz) - oficjalne rozpoczęcie kampanii
 • konferencja pt.: „Ryzyko zawodowe w górnictwie” dla Społecznych Inspektorów Pracy (3 czerwiec 2009 r., KHW KWK Wujek, Katowice) - gospodarzem konferencji będzie Katowicki Holding Węglowy S.A. - więcej ...

II etap kampanii

 • Konferencja „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w górnictwie skalnym” (11 września, Kielce) - zorganizowana przez Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP
 • Międzynarodowa Konferencja Instytutów Bezpieczeństwa Górniczego (15-18 września, Wisła) - organizowana przez Główny Instytut Górnictwa
 • Konferencja "Ryzyko zawodowe w żwirowniach" (23 września 2009 r., Olsztyn) - zorganizowana we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP z Olsztyna
 • Spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorców, okręgowych urzędów górniczych i producentów na temat pyłów szkodliwych dla zdrowia (7 października 2009 r. KW S.A. KWK „Halemba” ) - organizator: Wyższy Urząd Górniczy
 • Seminarium podsumowujące działania zrealizowane w ramach kampanii przez KHW S.A. (14-16 października 2009 r., Katowice lub Rabka) - działanie autoskie KHW S.A.
 • Szkolenia dla kadry kierowniczej zakładów górniczych poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa pracy w górnictwie podziemnym (19, 26 i 27 października 2009 r., WUG, Katowice) - organizator: WUG, współorganizator: Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie.  
 • inne autorskie przedsięwzięcia partnerów kampanii

Konkursy:

 • Szkolny konkurs fotograficzny pn.: „Ryzykowne zachowania w miejscu pracy” dla uczniów klas górniczych szkół zawodowych
 • Konkurs plastyczny na plakat kampanii dla pracowników kopalni Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. – inicjatywa własna KHW. S.A.
 • Inne autorskie przedsięwzięcia partnerów kampanii