Spotkanie pod hasłem „ZAWSZE MOŻNA WIĘCEJ DLA BHP”

 

W dniu 5 sierpnia 2015r. w siedzibie firmy PPUH KARAT Agnieszka Greliak w Wyśmierzycach odbyło się spotkanie zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw z branży wyrobów metalowych pod hasłem „Zawsze można więcej dla BHP”.

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe KARAT powstało w 1998 roku. Od siedemnastu lat zajmuje się nakładaniem powłok cynkowych na metale metodą elektrolityczną, przy pomocy dwóch linii do cynkowania. Wzrastające zapotrzebowanie na tego typu usługi skłoniło firmę do rozbudowy zakładu i w 2015 roku uruchomiono nową linię do cynkowania z dotacji unijnych. Stały postęp technologiczny w tej branży, potrzeby rynku oraz bardzo dobra jakość produkcji zakładu przyczyniły się do dalszej jego rozbudowy i tak w 2014 roku dobudowano dwa pomieszczenia techniczne dla potrzeb kontroli jakości nakładanych powłok. W jednym z pomieszczeń umieszczono narzędzie X-Strata (zakupionego ze środków unijnych) dla badania grubości nakładanych powłok cynkowych. W chwili obecnej zatrudnionych jest szesnastu pracowników pracujących w systemie trzyzmianowym. Powłokami cynkowymi pokrywa się około 250 różnego rodzaju wyrobów z metalu, również dla producentów samochodowych. W 2014 roku firma wdrożyła system zarządzania jakością ISOO 9001.

 

W ramach kampanii „PODZIEL SIĘ BEZPIECZEŃSTWEM PROMUJ DOBRE PRAKTYKI BHP”, właścicielka firmy Agnieszka Greliak zaproponowała spotkanie na terenie swojego zakładu w Wyśmierzycach pod hasłem ZAWSZE MOŻNA WIĘCEJ DLA BHP.

 

Na spotkanie przybyli przedstawiciele zainteresowani zakupem urządzenia X-Strata do (pomiaru grubości powłok cynkowych) byli to: przedstawiciele handlowi, właściciele galwanizerni, goście z zagranicy. W miłej i przyjaznej atmosferze wymieniono się doświadczeniami związanymi z obsługą urządzenia, jego zarejestrowaniem w Państwowej Agencji Atomistyki i jego bezpiecznym użytkowaniem.

 

Program merytoryczny spotkania składał się z trzech części.
W części pierwszej „X-Strata nowoczesne urządzenie dla galwanotechniki”

  • Przedstawiono, omówiono i zaprezentowano pracę urządzenia,
  • Konieczność kontroli dawek radioaktywnych,
  • Badania okresowe pracowników.

W drugiej części programu spotkania przedstawione zostały przykłady innych możliwych metod badań powłok cynkowych.

  • Przykłady produktów i rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa pracy w galwanizerniach,
  • Nowoczesne rozwiązania w stosowaniu środków ochrony indywidualnej.

Będące przedmiotem tegorocznej kampanii dobre praktyki bhp z przedsiębiorstw zostały przedstawione w trzeciej części spotkania.

 

Spotkanie zakończono przyjęciem zaproszenia od przybyłych gości do odwiedzenia ich zakładów pracy i wymianie doświadczeń.

 

Tekst przygotowała: Agnieszka Greliak