Lumileds Poland S.A.

Warsztaty i wymiana dobrych praktyk z przedstawicielami przedsiębiorstw należącymi do Forum liderów Bezpiecznej Pracy

W dniu 14 czerwca 2019 r. w Lumileds Poland S.A. odbyły się warsztaty chemiczne z uczestnictwem członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Celem warsztatów była wymiana dobrych praktyk w zakresie stosowania substancji chemicznych w zakładach w Polsce. Uczestników  poproszono o przygotowanie materiałów stosowanych w swoich fabrykach, aby wymienić się doświadczeniami.

W pierwszej części warsztatów zaprezentowano firmę Lumileds Poland S.A. Omówiony został profil produkcyjny zakładu jak również zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie fabryki. Informacje o firmie zaprezentował Prezes Zarządu Lumileds Poland S.A. Marek Sobieraj. W ramach promowania kultury bezpieczeństwa pracy w czasie pierwszej części omówiony został Program „Zero Wypadków” – program którego celem jest budowanie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników.

 

 


 
Drugą część spotkania stanowił audyt stosowania substancji chemicznych w Lumileds Poland S.A. audyt dotyczył bezpieczeństwa składowania i przechowywania substancji chemicznych, ich zgodnego oznakowania na stanowiskach pracy i magazynach oraz bezpieczeństwa dostosowania środków ochrony indywidualnej do realizowanych zaobserwowanych procesów.

W końcowej części warsztatów odbyła się debata na temat efektywnych metod oceny ryzyka związanych z wprowadzaniem substancji chemicznych, jak poprawnie monitorować substancje na stanowiskach pracy, jak optymalnie zapoznawać pracowników z właściwościami substancji chemicznych, jakie są nowoczesne metody elektroniczne do zarządzania substancjami chemicznymi w organizacji.


Przygotowano:
Elżbieta Kutyba, Lumileds Poland S.A.