Cele kampanii

Kampania RYZYKO ZAWODOWE W BUDOWNICTWIE 2008

easternredcedar

Cele kampanii:

 

  • Pomoc pracodawcom i pracownikom firm budowlanych w zrozumieniu potrzeb i zbudowaniu bezpieczniejszego, zdrowszego i bardziej produktywnego środowiska pracy poprzez zmianę i ulepszenie podejścia do oceny ryzyka zawodowego w miejscu pracy.
  • Przekonanie jej adresatów, że systematyczna analiza i ocena tego ryzyka pozwoli wyeliminować nieszczęścia, takie jak uszkodzenia ciała czy uszczerbki na zdrowiu.

Cele kampanii będą realizowane poprzez:

  • zachęcanie partnerów na wszystkich poziomach do aktywnego uczestnictwa w tej kampanii
  • szerzenie świadomości na temat zobowiązań prawnych  oraz praktycznej potrzeby oceny ryzyka w miejscu pracy
  • promowanie prostego etapowego podejścia do oceny ryzyka
  • wyjaśnianie na czym polega ocena ryzyka i jego procedura
  • zachęcanie przedsiębiorstw (zwłaszcza mikro-, a także  małych i średnich  przedsiębiorstw) do przeprowadzania wewnętrznej  oceny ryzyka w firmie
  • promowanie idei, że ocena ryzyka jest wspólnym zadaniem, za które odpowiedzialność ponoszą zarówno eksperci lub  pracodawcy, jak i pracownicy
  • wspieraniu pracodawców, pracowników, przedstawicieli pracowników ds. bezpieczeństwa, praktyków, służb zapobiegawczych i wszystkich zaangażowanych w te kwestie w poprawianiu stanu zapobiegania ryzyku w miejscu pracy (poprzez dokształcanie na temat oceny ryzyka, dobre praktyki, lepszy dostęp do narzędzi i zasobów potrzebnych do oceny ryzyka)
  • upowszechnienie informacji na temat oceny ryzyka, co stanowi pierwszy krok do systematycznego zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy