Kampania RYZYKO ZAWODOWE W BUDOWNICTWIE 2008

 

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA 
"RYZYKO ZAWODOWE W BUDOWNICTWIE"
 

 

 

Organizator kampanii: 
- Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy 

Partnerzy kampanii:

 

 

Ogólnopolska kampania społeczna pn.: „Ryzyko zawodowe w budownictwie” organizowanej jest w ramach tegorocznej Europejskiej Kampanii na rzecz Oceny Ryzyka Zawodowego. 

DO KOGO SKIEROWANA JEST KAMPANIA 
Kampania skierowana jest do przedstawicieli sektora budowlanego i ma na celu zwiększenie ich świadomości oraz wiedzy w zakresie oceny ryzyka zawodowego. 

DLACZEGO BUDOWNICTWO 
Budownictwo, obok górnictwa i przetwórstwa przemysłowego jest sektorem gospodarki niosącym największe ryzyko utraty zdrowia i życia w pracy. Wg danych GUS w I kwartale 2008 r. wypadkach przy pracy w budownictwie zostały poszkodowane 1922 osoby, tj. o 21% więcej niż w analogicznym okresie roku 2007. Ponieważ z danych dotyczących warunków pracy w Polsce w I kwartale 2008 r. wynika, że województwo warmińsko-mazurskie znalazło się na pierwszym miejscu pod względem liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących, dlatego też Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy wystąpił z inicjatywą przeprowadzenia kampanii społecznej skierowanej do pracowników i pracodawców z sektora budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli regionu warmińsko-mazurskiego. 

DZIAŁANIA KAMPANII 
W ramach działań kampanii planowane jest upowszechnianie materiałów informacyjnych na temat bezpieczeństwa pracy oraz oceny ryzyka zawodowego w budownictwie, a także popularyzacja tej tematyki poprzez sieć Internet. Ponadto zostanie zorganizowana:

 

Przewiduje się także realizację innych przedsięwzięć zainicjowanych przez uczestników kampanii. 

INFORMACJE NA TEMAT KAMPANII 
Agnieszka Szczygielska 
Ośrodek Promocji CIOP-PIB, 
tel. 0-22 623 36 86, 
e-mail: agasz@ciop.pl.