SZKOLENIE PRZEZ DOŚWIADCZENIE czyli nabywanie umiejętności właściwego postępowania w sytuacji zagrożenia w warunkach symulowanych

 

W dniu 11 września 2015 roku, w dzień, który jak żaden inny ukazuje wagę bezpieczeństwa, Ośrodek Bezpieczeństwa Pracy opracował i przeprowadził szkolenie praktyczne z zakresu postępowania w sytuacjach zagrożenia. Celem było nabycie przez uczestników umiejętności odpowiedniego reagowania na różne zdarzenia w miejscu pracy. Gdy liczy się każda sekunda, a stres utrudnia logiczne myślenie, łatwo popełnić błąd. Podejmowanie trafnych decyzji jest jednak znacznie prostsze, jeśli doświadczyliśmy podobnego zagrożenia w przeszłości. Nawet symulowanego.

Pracodawca społecznie odpowiedzialny

Tym razem, „Szkolenie przez doświadczenie” przeprowadzone zostało dla pracowników Radomskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Administrator Sp. z o. o. Spółka realizuje zadania Gminy Miasta Radomia w zakresie budowy i zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi. Na co dzień dbając o bezpieczeństwo mieszkańców nieruchomości, RTBS Administrator nie zapomina o bezpieczeństwie swoich pracowników i ich nieocenionym wpływie na konsekwencje zaistniałych zagrożeń. Szkolenie stało się częścią kampanii społecznej „PODZIEL SIĘ BEZPIECZEŃSTWEM. Promuj dobre praktyki BHP”, koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Niezbędna teoria i maksimum praktyki

Podczas realizacji szkolenia, nacisk położony został na praktykę, ograniczając wiedzę teoretyczną do niezbędnych podstaw. Piękna pogoda umożliwiła dokładne wdrożenie opracowanego scenariusza. Uczestnicy, poprzez krótkie prezentacje oraz zabawę w kalambury, zostali wprowadzeni w tematykę ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy. Następnie, podzielono ich na 4 grupy, które udały się na 4 stanowiska ćwiczeniowe, podnoszące umiejętności w zakresie:

  • urazowych i nieurazowych stanów zagrożenia życia
  • resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz automatycznej defibrylacji
  • obsługi sprzętu gaśniczego (gaśnicy, hydrantu, koca gaśniczego)
  • zasad ewakuacji

Trenerzy z niecierpliwością czekali, by tym razem, zamiast aktywnie usuwać zagrożenia, celowo je aranżować. Jak poradzili sobie z wyzwaniami pracownicy RTBS Administrator?

Wyzwanie nr 1 – Zagrożenie życia

Na pierwszym stanowisku ćwiczeniowym, na każdego uczestnika czekała ranna osoba - fantom urazowy, zapewniający bardzo realistyczne wrażenia. Anatomiczna budowa ciała sprawiła, że przy udzielaniu pierwszej pomocy uczestnicy obchodzili się z fantomem jak z prawdziwym człowiekiem. Przygotowane urazy, chociaż makabryczne, ale jak najbardziej realne (amputacja palca, rany cięte i szarpane, złamanie otwarte i zamknięte, ciało obce wbite w udo, poparzone przedramię), pomogły w nauce opatrywania różnorodnych obrażeń. Doświadczenie trenera zaspokoiło głód wiedzy i ciekawości uczestników. Na szczęście, początkujący ratownicy mieli pod ręką zasoby na miarę wojewódzkich szpitali - zużyto kilometry bandaży, jałowej gazy i innych środków opatrunkowych.

Wyzwanie nr 2 – Resuscytacja i AED

Na drugim stanowisku, uczestnicy ratowali nieprzytomne osoby. Kilkanaście profesjonalnych fantomów zapewniło każdemu możliwość praktycznej nauki. Trenerzy z ogromną wnikliwością przyglądali się działaniom uczestników i korygowali ewentualne błędy. Chociaż większość pracowników RTBS Administrator przeszła szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy kilka lat temu, wykonanie prawidłowego ucisku okazało się dla nich niełatwym, wymagającym powtórzenia zadaniem. Ćwiczenia z fantomami pomogły ugruntować praktyczne umiejętności z zakresu wykonywania:
• RKO - zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji
• automatycznej defibrylacji przy użyciu szkoleniowego AED
Bo trening czyni mistrza!

Wyzwanie nr 3 – Posługiwanie się sprzętem gaśniczym

Na stanowisku nr 3 czekała niespodzianka – unikalny na rynku szkoleń BHP, autorskiego projektu mobilny trenażer pożarowy, który pozwolił uczestnikom wczuć się w rolę strażaka gaszącego pożar. Narzędzie pokazało od praktycznej strony zasady działania hydrantu wewnętrznego. Przygotowaliśmy różne typy gaśnic (pianowe, wodnomgłowe, śniegowe, proszkowe) oraz koce gaśnicze, którymi próbowano ugasić wznoszone płomienie. Silny i zmienny wiatr wcale nie ułatwiał zadania. Na szczęście, symulator ognia jest zautomatyzowany i całkowicie bezpieczny, gdyż pozwala na natychmiastowe odcięcie zapłonu za pomocą pilota. W przypadku prawdziwego ognia, sytuacja byłaby o wiele groźniejsza. Ćwiczenia pokazały również, jakim wyzwaniem może być...zdjęcie ze ściany wiszącego na wysokości sprzętu gaśniczego. Zawieszanie gaśnic zbyt wysoko to częsta praktyka w zakładach pracy. Ich ściągnięcie często okazuje się niemożliwe dla osób niskich i drobnej budowy.

Wyzwanie nr 4 - Sprawna ewakuacja

Ćwiczenia z zakresu zasad ewakuacji rozpoczęła prezentacja multimedialna. Ku zaskoczeniu uczestników, zarządzono ewakuację z sali na zewnątrz. Nie obyło się bez dymu. W symulatorze zadymienia - 6-metrowym, ciemnym tunelu z bezpiecznym dla ludzi dymem, uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia reakcji swojego ciała podczas prawdziwego pożaru. Zalegająca w tunelu ciemność nie ułatwiała zadania, a odgłosy pożaru wywoływały autentyczne dreszcze. Efekt – 0 ofiar! Trenerzy z dumą stwierdzili, że uczestnicy poradzili sobie znakomicie. Utrudnili zatem zadanie, pozostawiając w tunelu manekina, imitującego poszkodowaną osobę, którego uczestnicy musieli odnaleźć i ewakuować. Co ciekawe, zarówno poszkodowany, jak i pożar wykazali się wręcz nieludzką cierpliwością w oczekiwaniu na ratowników.

Wyzwanie nr 5 – Wykonywanie zadań „pod wpływem”

Ostatnim zadaniem, jakie czekało na uczestników, było poprawne wykonanie kilku prostych czynności z zastosowaniem alkogogli lub narkogogli – specjalnych okularów, które w zależności od ustawionych parametrów, imitują różne stany upojenia alkoholowego lub odurzenia narkotykowego. Pozwalają spojrzeć na świat „pod wpływem” zarówno za dnia, jak i w nocy. Uczestnicy przekonali się jak bardzo używki potrafią upośledzić zmysły. Zdaniem psychologów transportu, poziom ok. 1 promila alkoholu we krwi bywa najgroźniejszy, ponieważ pobudza pewność siebie i skłania do brawurowych zachowań, przy jednoczesnym poczuciu trzeźwości. Alkogogle doskonale pokazały, jak „trzeźwo” wówczas patrzy się na świat.

 

Podsumowując

Praktyczne szkolenie z zasad ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy zostało ocenione przez uczestników bardzo pozytywnie. Każdy dostrzegł przydatność nabytych umiejętności nie tylko dla życia zawodowego, ale także prywatnego. Uczestnicy chętnie brali udział w zadaniach. Zadawali trenerom pytania, pozwalające dopasować metodykę postępowania do specyfiki miejsca pracy. Na szczególną pochwałę zasługuje podejście Zarządu RTBS Administrator Sp. z o. o. do kwestii bezpieczeństwa - zrozumienie przez firmę, jak ważne są nabyte, osobiste doświadczenia dla podejmowania właściwych decyzji w sytuacjach autentycznych już zagrożeń.

Uczestnicy zwrócili uwagę na jedną, szczególną cechę szkolenia, która długo nie pozwoli im zapomnieć o udziale w wydarzeniu. „Szkolenie przez doświadczenie” ukazało, że każdy człowiek skrywa indywidualny sposób reagowania na sytuacje, gdy zagrożone jest jego zdrowie, a nawet życie.

Okazuje się, że ciało i umysł potrafią zaskoczyć nawet nas samych.

 


Przygotował: Grzegorz Szałas