Działania NIDEC

 

Działania NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp. z o.o. w ramach kampanii

W ramach realizacji celów kampanii społecznej NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp. z o.o.  organizuje następujące przedsięwzięcia:

 

1/ Upowszechnianie dobrych praktyk BHP z NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp. z o.o.w formie artykułu w czasopiśmie Promotor BHP

nr 3/15

Termin: marzec 2015 r.

 

2/ Przeprowadzenie na terenie zakładu NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp. z o.o.  spotkania pod hasłem ,,Dobre praktyki bezpiecznej pracy z czynnikami szkodliwymi" w ramach II Jesiennego spotkania pracowników służb BHP.

Spotkanie adresowane w głównej mierze do pracowników służby BHP z zakładów produkcyjnych niepołomickiej strefy ekonomicznej, jak i spoza tej strefy. W ramach spotkania przewidziana jest wymiana doświadczeń i prezentacja dobrych praktyk bhp.

Termin spotkania: 10 września 2015 r.

 

3/ Wykłady dla pracowników dotyczące wpływu hałasu na narząd słuchu oraz właściwej

ochrony przed hałasem realizowane przez specjalistów Honeywell Safety Products.

Termin: październik - listopad 20L5 r.

 

4/ Konkurs dla pracowników promujący dobre praktyki BHP

W ramach przedsięwzięcia pracownicy będą dodatkowo nagradzani za zgłaszanie takich pomysłów w ramach funkcjonującego programu propozycji 'ulepszeń, których wdrożenie będzie miało pozytywny wpływ na poziom bezpieczeństwa.

Termin: wrzesień - październik 2015 r.