PRZYKŁADY DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH WYMIANIE DOBRYCH PRAKTYK BHP

Przykłady działań służących wymianie dobrych praktyk bhp:

 

  • spotkanie mające na celu wymianę dobrych praktyk bhp (w Grupie Ożarów S.A w Ożarowie - członek Forum Liderów Bezpiecznej Pracy). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Grupy Ożarów S.A., Zakładów Górniczo-Metalowych Zębiec  w Zębcu S.A. oraz firmy Polimex Zakład Remontowy Elektromontaż. Głównym celem spotkania było nawiązanie współpracy między wymienionymi firmami w zakresie wprowadzenia nowych form organizacji pracy i technologii produkcji w poszczególnych firmach wykorzystując dotychczasowe doświadczenie wszystkich biorących udział w spotkaniu. Szczególna uwaga nakierowana była na zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w poszczególnych firmach;

  • spotkanie przedstawicieli lokalnego biznesu i władz, którego celem była wymiana dobrych praktyk w zakresu wdrażania standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy (fabryka Nestlé Polska S.A., Oddział w Kaliszu).Spotkanie miało charakter cykliczny i zostało  organizowane w ramach obchodów Dnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.W wydarzeniu wzięli udział reprezentanci: Państwowej Inspekcji Pracy, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, związków zawodowych oraz pracodawcy z województwa wielkopolskiego o największym dorobku w obszarze tworzenia przyjaznych i bezpiecznych warunków zatrudnienia. Podczas spotkania zaprezentowano dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa i jakości pracy wdrożone przez przedsiębiorstwa z regionu (Nestlé Polska S.A., Oddział w Kaliszu, Twinning & Co ze Swarzędza, Philips Lighting Poland z Piły oraz Bis Plettac z Ostrzeszowa). Spotkaniu towarzyszyła wizyta techniczna w fabryce wyrobów kulinarnych WINIARY;

  • konferencja pt. „Komunikacja dla bezpieczeństwa” (Płock), zorganizowana wspólnie przez CIOP-PIB oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (członka Forum Liderów Bezpiecznej Pracy). W programie konferencji wystąpili przedstawiciele 6 przedsiębiorstw należących do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy (PKN Orlen S.A., Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o., Philips Lighting Poland S.A. Oddział Pabianice, Lyreco Polska S.A., Cemex Polska Sp. z o.o. oraz Polimex Mostostal S.A.), którzy przedstawili przykłady przedsięwzięć mających na celu komunikowanie tematyki bezpieczeństwa pracy różnym grupom interesariuszy, wśród których znalazły się zarówno osoby stale pracujące w przedsiębiorstwach, współpracownicy tych przedsiębiorstw, ich klienci, właściciele, ale także członkowie rodzin i przedstawiciele lokalnej społeczności;

  • spotkanie członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, którego celem była wymiana dobrych praktyk z zakresu behawioralnych metod poprawy bezpieczeństwa pracy (Pabianicki oddział Philips Lighting Poland S.A.). W spotkaniu, poza gospodarzami, uczestniczyli przedstawiciele Cemex Polska Sp. z o.o., Gaz-System S.A., Lyreco Polska S.A., Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. oraz CIOP-PIB. Uczestnicy spotkania zaprezentowali stosowanie działania prewencyjne. Uzupełnieniem programu spotkania była wizyta techniczna w Zakładzie, podczas której przeprowadzono obserwację zachowań.

  • konferencja pt. „Komunikacja i behawioralne metody poprawy bezpieczeństwa pracy” (Piła), zorganizowana przez CIOP-PIB dla członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Program konferencji obejmował wykłady, warsztaty w grupach oraz prezentacje dobrych praktyk bhp z przedsiębiorstw;

  • „Dzień BHP” (Grupa Żywiec S.A. Browar w Elblągu) dla pracowników Browaru. W ramach „Dnia BHP” dobre praktyki z zakresu z zakresu komunikacji na rzecz bhp przedstawili m.in. GRUPA LOTOS S.A., MICHELIN Polska S.A. oraz DEKORGLASS Działdowo S.A.