Seminarium pt. „Podziel się bezpieczeństwem - promuj dobre praktyki bhp. Dzień bezpieczeństwa w firmie”

 

W dniu 20 maja 2015 r. w Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie odbyło się seminarium pt. „Podziel się bezpieczeństwem - promuj dobre praktyki bhp. Dzień bezpieczeństwa w firmie”. Seminarium zostało zorganizowane firmę Delphi BDU (członek Sieci Ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez CIOP PIB), przy udziale Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

 

W seminarium uczestniczyli przedstawicieli przedsiębiorstw, planujący organizację dni bezpieczeństwa w swoich zakładach pracy po raz pierwszy lub poszukujący pomysłów na organizację kolejnych takich wydarzeń.

 

Podczas seminarium przedstawiono tematykę szczegółową tegorocznej kampanii społecznej pn. „Podziel się bezpieczeństwem. Promuj dobre praktyki bhp” oraz zagadnienia popularyzacji i promowania bezpieczeństwa pracy (Agnieszka Szczygielska, CIOP-PIB). Popularyzacja zagadnień bezpieczeństwa pracy i ergonomii to inaczej upowszechnianie wiedzy w przystępnej i zrozumiałej formie. Najczęściej obejmuje realizację wszelkich działań, które wpływają na kształtowanie świadomości z zakresu bezpieczeństwa pracy wśród pracowników i pracodawców poprzez dostarczanie im takich danych i takiej wiedzy, która pomoże zrozumieć znaczenie bezpieczeństwa pracy i stosować się do obowiązujących zasad w tym zakresie. Promowanie bezpieczeństwa pracynatomiastma na celu zwiększenie zainteresowania bezpieczeństwem i higieną pracy zarówno u pracodawców, jak i u pracowników.

 

 

Uczestnicy seminarium mieli także okazję poznać doświadczenia osób, które organizowały „Dni BHP” w swoich firmach. Dobrymi praktykami z tego zakresu podzielili się:

  • Krzysztof Wojtanek z Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja
  • Grzegorz Piątek, Cemex Polska sp. z o.o.
  • Tomasz Piekut, Browar Warka

 

 

 

Warsztaty pt. „Przygotowanie przedsięwzięć służących promowaniu bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach. Wskazówki praktyczne”

 

W drugiej części spotkania zorganizowano warsztaty z zakresu przygotowywanie przedsięwzięć służących promowaniu bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach, przeprowadzonych przez Agnieszkę Szczygielską z CIOP-PIB.

 

Z doświadczeń osób zajmujących się promowaniem bezpieczeństwa pracy wynika, że organizacja takich działań wiąże się z koniecznością ich szczegółowego przemyślenia, dokładnego zaplanowania oraz mądrego podsumowania. Nie może ograniczać się jedynie do wyboru odpowiednich metod promocji, które powinno być jednym z etapów działań. Działania te powinny być dopasowane do możliwości percepcyjnych adresatów, ale także wynikać z założonych i przyjętych celów. W trakcie wykładu zostały więc przedstawione oraz szczegółowo omówione poszczególne etapy przygotowania i realizacji działań służących promowaniu bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach. Następnie, podczas pracy
w 2 grupach roboczych uczestnicy szkolenia przygotowywali samodzielne projekty takich przedsięwzięć. Tematem przewodnim przygotowanych projektów było przeciwdziałanie urazom rąk oraz przeciwdziałanie urazom stóp wśród pracowników.

 

Na zakończenie opracowane projekty zostały zaprezentowane i omówione.