XIX Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu Noise Control 2022

 

W dniach 26-29 czerwca 2022 r. w Zamku Biskupów w Lidzbarku Warmińskim odbyła się XIX Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu NOISE CONTROL 2022. Organizatorami Konferencji byli: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy i Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk. Partnerami finansującymi zorganizowanie konferencji byli: Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Hottinger Bruel & Kjaer i Iturri Poland Sp. z o.o.Patronat medialny nad konferencją sprawowało czasopismo naukowe „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka”.

 

 

Fot. Adrian Biema

 

Zagrożenie nadmiernym hałasem i drganiami w środowisku pracy i środowisku naturalnym to jedne z najbardziej powszechnych zagrożeń wpływających nie tylko bezpośrednio na psychofizyczne aspekty zdrowia człowieka, ale również na jego warunki życia i pracy. Powodują znaczące skutki społeczne i ekonomiczne. Obniżenie poziomu hałasu w środowisku poprawia warunki życia oraz ma bezpośredni wpływ na środowisko pracy oraz ekosystem. W związku z powyższym celem konferencji była popularyzacja najnowszych osiągnięć z zakresu:

•           ochrony człowieka przed zagrożeniem hałasem i drganiami mechanicznymi,

•           monitoringu akustycznego środowiska przemysłowego i naturalnego,

•           projektowania rozwiązań i urządzeń ograniczających wpływ hałasu i drgań na środowisko pracy oraz środowisko naturalne.

 

Udział w Konferencji zgłosiło 90 osób. Program Konferencji obejmował 59 referatów, które wygłoszono w ramach sesji plenarnych (6 referatów) oraz sesji tematycznych:

  • Hałas w środowisku pracy i hałas środowiskowy
  • Drgania mechaniczne
  • Hałas turbin wiatrowych
  • Pomiary i aparatura
  • Ograniczanie hałasu
  • Akustyka budowlana
  • Wsparcie osób niepełnosprawnych
  • Technika haptyczna
  • Prezentacja firm.

 

 

Fot. Adrian Biema

 

Autorami referatów byli wybitni naukowcy zarówno z zagranicy (Kanady, Wielkiej Brytanii, USA, Rumunii i Niemiec), jak i z wiodących, krajowych wyższych uczelni i instytutów badawczych. Referaty wygłosili m.in. Prof. Len Gelman (The University of Huddersfield, UK), Prof. Christian Giguere (University of Ottawa), Prof. Diana Popescu (Technical University of Cluj-Napoca), Prof. Eugeniusz Kozaczka (Politechnika Gdańska), Prof. Andrzej Dobrucki (Politechnika Wrocławska), Prof. Tadeusz Wszołek (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), Prof. Jacek Nurzyński (Instytut Techniki Budowlanej), Prof. Wiesław Fiebig (Politechnika Wrocławska), Prof. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska (Instytut Medycyny Pracy) oraz Prof. Dariusz Pleban (CIOP-PIB).

 

 

Fot. Adrian Biema

 

Konferencji towarzyszyła wystawa, na której wiodące firmy prezentowały swoje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie rozwoju aparatury pomiarowej oraz rozwiązań technicznych służących ograniczaniu hałasu. Na 8 stoiskach swoje oferty przedstawiły następujące firmy krajowe i zagraniczne: Hottiger Brüel & Kjaer, Svantek, Systemy Pomiarowe, Wibro-Akustyka, EC TEST Systems, ENVIBRA, Nyquista oraz CIOP-PIB.

 

Fot. Adrian Biema

 

 

 

Patronat