Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 

 

Materiały informacyjne przygotowane na podstawie wyników uzyskanych w ramach III etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, 2014 - 2016, finansowanego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz w zakresie służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Materiały informacyjne na temat wymagań prawa dotyczących zapobiegania zagrożeniom w mikro i małych przedsiębiorstwach produkcji mebli i wyrobów z drewna.

Autor: dr Barbara Krzyśków
2015 r.

 

Zadanie nr  2.Z.33 Opracowanie narzędzia wspomagającego pracodawców w ustaleniu zgodności działania z wymaganiami przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w  mikro i małych przedsiębiorstwach  produkcji mebli i wyrobów z drewna

 

Serwis „Wypadki przy pracy”

Autor: dr Szymon Ordysiński

2016 r.

 

Zadanie nr  4.Z.10 Opracowanie internetowego serwisu informacyjnego o wypadkach przy pracy i warunkach pracy

 

Wytyczne realizacji działań z zakresu zarządzania wiekiem w ramach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (materiały informacyjne)
Autor: dr inż. Zofia Pawłowska

2016 r.

 

Integrowanie zarządzania wiekiem z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy (materiały informacyjne)
Autor: dr inż. Zofia Pawłowska
2016 r.

 

Projekt nr: I.P.16  Zarządzanie wiekiem w aspekcie kształtowania warunków pracy i jej efektywności

 

Wytyczne komunikowania się w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy

Autor: dr inż. Zofia Pawłowska

2016 r.

 

Metody komunikowania się w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy

Autor: dr inż. Zofia Pawłowska

2016 r

 

Projekt nr: IV.P.01  Innowacyjne metody komunikowania się w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy

 

Resilience engineering. Wdrażanie koncepcji resilience engineering w ramach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie.  Wytyczne

Autor: dr Małgorzata Pęciłło

2015

 

Projekt nr: IV.P.02 Zastosowanie koncepcji adaptacyjności (resilience) w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy

 

Czynniki organizacyjne a wypadki przy pracy i postawy probezpieczne pracowników w różnym wieku

Autor: dr Małgorzata Pęciłło

2015

 

Projekt nr: IV.P.04  Rola czynników organizacyjnych w kształtowaniu zachowań i postaw pracowników w różnym wieku  wobec zagrożeń  dla bezpieczeństwa i zdrowia

 

Wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw a kultura bezpieczeństwa pracy (materiały informacyjne)
Autorzy: dr Jan Rzepecki, dr inż. Magdalena Galwas-Grzeszkiewicz
2016 r.

 

Projekt nr: IV.P.06  Badanie zależności między poziomem kultury bezpieczeństwa a wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstw

 

Raport. Ocena efektywności kształcenia na studiach podyplomowych „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy.

Autor: dr Beata Taradejna

2015 r.

 

Projekt nr: IV.P.07  Efektywność kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy