Informacyjna KAMPANIA społeczna 2020 AKTYWNI W PRACY

 

 
Materiały dla mediów
 
Aktualności KAMPANII

 

Od maja ruszyła nowa informacyjna kampania społeczna CIOP-PIB pn. "Aktywni w pracy" dotycząca promowania aktywności fizycznej osób pracujących, 
maj - grudzień 2020 r.