Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
OG/ZP-11/2021 2021-10-08; "Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych"

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

Warszawa, dnia 08.10.2021 r.

Nr sprawy: OG/ZP-11/2021

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ z załącznikami
Formularze w wersji edytowalnej
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pytania i odpowiedzi, modyfikacja SWZ oraz zmiana terminu składania ofert
POPRAWIONY formularz asortymentowo-cenowy dla Części 2
POPRAWIONY formularz asortymentowo-cenowy dla Części 2 - edytowalny