Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TO/ZP-31/2019 2019-11-15; Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na prenumeratę czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism krajowych na 2020 r.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na prenumeratę czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism krajowych na 2020 r.

Warszawa, dnia 15.11.2019 r.

Nr sprawy: TO/ZP-31/2019

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej