Wypracowanie i upowszechnienie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w środowisku pracy
 
Aktualności

Z raportu NIK o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Polsce wynika, że większość osób niepełnosprawnych pozostaje poza rynkiem pracy. W 2017 r. liczba osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosiła 1 680 tys., a odsetek biernych zawodowo wynosił 71,1% (1 195,5 tys.).  Natomiast dla ludzi niepełnosprawnych praca jest nie tylko drogą do usamodzielnienia ekonomicznego i poprawy warunków bytu, ale także zasadniczym sposobem integracji z otoczeniem.

Wg Światowego Raportu o Niepełnosprawności opracowanego przez Światową Organizację Zdrowia  i Bank Światowy „prawie wszystkie prace mogą być wykonywane przez osoby niepełnosprawne, a w odpowiednim środowisku większość osób niepełnosprawnych może być produktywna”.

Ponadto, w art. 27 Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON) ratyfikowana przez Polskę „uznaje prawo osób niepełnosprawnych do pracy, na zasadzie równości z innymi osobami; obejmuje to prawo do możliwości zarabiania na życie poprzez pracę swobodnie wybraną lub przyjętą na rynku pracy oraz w otwartym, integracyjnym i dostępnym dla osób niepełnosprawnych środowisku pracy” .

W ramach projektu "Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy" realizowanego w partnerstwie:

    Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (Lider)
    Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
    Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
    Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych

staramy się dokonać analizy sytuacji zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce. W związku z tym zwracamy się z prośbą do pracodawców, pracowników i osób z niepełnosprawnościami o wypełnienie poniższej, anonimowej ankiety.

 

>>> ANKIETA  <<<

 

Za jej wypełnienie będziemy bardzo wdzięczni.

 


 

W ramach realizowanego projektu testowano funkcjonowanie Modelu Wsparcia w wielu przedsiębiorstwach. Relacje z wizyt doradczych certyfikowanych ekspertów BHP ds. Osób Niepełnosprawnych oraz pracowników Punktów Kontaktowych PFRON w przedsiębiorstwach można znaleźć na stronach internetowych:

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/najtrudniejszy-pierwszy-krok/

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/skutecznie-wspieramy-pracodawcow/

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/kolejna-wizyta-doradcza-konsultantow-i-eksperta-bhp-za-nami/

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/siec-wsparcia-sie-sprawdza/

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/jak-osiagnac-sukces-na-rynku

 


 

HARMONOGRAM WSPARCIA (data aktualizacji: 2019.04.05)

 


 

W ramach zadania 3 projektu w lutym 2019 roku organizowane są warsztaty dla osób, które będą zaangażowane w testowanie Modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy.

Warsztaty odbędą się w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, Warszawa ul. Czerniakowska 16:

  • dla ekspertów bhp ds. osób niepełnosprawnych w terminie 12-13 lutego 2019 r.  program
  • dla pracowników Punktów Kontaktowych (PK) w terminie 14-15 lutego 2019 r. program
  • dla pracodawców w terminie 19-20 lutego 2019 r. program