Informacyjna KAMPANIA społeczna 2016 - ZDROWIE PRACOWNIKÓW ZYSKIEM FIRMY

 

 
Konferencja pn. "Zdrowie pracowników zyskiem firmy" - Pomorskie Forum Bezpieczeństwa Służby i Pracy Formacji Mundurowych Edycja I

 

19 października 2016 r., Gdynia

Organizatorzy: Społeczny Komitet Organizacyjny BSiPFSM

 

Konferencja naukowa kierowana jest do środowiska służb i formacji mundurowych, a w szczególności do kadry naukowo-dydaktycznej, pracowników i studentów związanych z obszarem bezpieczeństwa. Jej głównym celem jest kształtowanie pro bezpiecznych postaw funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników formacji mundurowych, poprzez przedstawienie w formie wystąpień, referatów i artykułów, dobrych praktyk w tym zakresie. Jest także podzieleniem się efektami prac badawczych młodych pracowników nauki - doktorantów WDiOM AMW, w tym obszarze.

 

Ideą powstania Forum jest wymiana doświadczeń w obszarze poprawy warunków pracy i służby, w czasie którego prelegenci oraz uczestnicy dzielić się będą swoimi opiniami i dobrymi praktykami w tym obszarze.

 

Pierwsza edycja jest realizowana w ramach Informacyjnej Kampanii Społecznej 2016 pn.: „Zdrowie Pracowników - zyskiem firmy, tutaj rozumianej jako Jednostki Wojskowej, Służby, prowadzonej w kraju przez przez CIOP-PIB.

 

Obszary tematyczne podejmowane w czasie Konferencji oscylują wokół zagadnień:

  1. Zarządzania bezpieczeństwem w formacjach mundurowych.
  2. Zarządzania zdrowiem pracowników – zdrowa organizacja – formacja.
  3. Gospodarką chemią w kontekście nowych przepisów CLP.
  4. Doboru środków ochron osobistych [przewidujemy sesję plakatową, pokazy - wystawy].
  5. Stresu zawodowego – produktywności i zachowań kontrproduktywnych.

 

Komitet Naukowy

Do Komitetu Naukowego Forum zostali zaproszeni naukowcy, których obszarem badań naukowych lub działalności dydaktycznej jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo pracy. Kryterium łączącym przedstawicieli nauki jest fakt pracy czynnej, zawodowej jako reprezentanci organów zewnętrznych czy wewnętrznych nadzoru nad warunkami pracy w polskich przedsiębiorstwach.

 

Przewodniczący Honorowy Komitetu Naukowego:

dr Tadeusz Sułkowski – Stowarzyszenie Ochrony Pracy, b. Główny Inspektor Pracy (1990-1999)

 

Członkowie:

  1. dr Jerzy BIELEC – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  2. dr inż. Marlena GĄSIOR-GŁOGOWSKA – Politechnika Wrocławska
  3. dr Agnieszka FALBA– Areszt Śledczy w Gdańsku
  4. dr Edyta Łońska – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
  5. dr inż. Krzysztof REDLARSKI – Politechnika Gdańska

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

 
Aktualności KAMPANII 2016

 

   
11 minut i kilkanaście sekund dla zdrowego kręgosłupa, czyli jak zmniejszyć dolegliwości mięśniowo-szkieletowe i poprawić zdolności do pracy

 

zobacz...