Szczegółowo o Środkach Ochrony Indywidualnej
DOBÓR ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

 

Dobór odzieży ochronnej do przebywania i pracy w środowisku zimnym
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 8/2013 str. 26-30

mgr inż. Andrzej Sobolewski Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Artykuł przeznaczony jest dla osób zajmujących się oceną obciążenia cieplnego oddziałującego na człowieka pracującego w środowisku chłodnym i zimnym. Przedstawiono w nim zasady doboru odzieży o izolacyjności cieplnej odpowiedniej do przebywania w tych środowiskach, opierające się na założeniach teoretycznych wynikających ze współczesnego poziomu wiedzy.Odzież ochronna do pracy w zimnym środowisku – zasady projektowania i doboru
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2013 str. 8-12

Anna Marszałek Grażyna Bartkowiak

W artykule omówiono znaczenie i właściwości odzieży ciepłochronnej mającej zastosowanie w zimnym środowisku. W szczególności, opisano sposób doboru takiej odzieży oraz związane w tym trudności wynikające z rodzaju wykonywanej pracy, ale również zależne od charakterystyki fizycznej samego użytkownika. Omówiono zagadnienia dotyczące projektowania odzieży do zimnego środowiska.Skuteczność środków ochrony skóry stosowanych przez kosmetyczki – badania ankietowe i dermatologiczne
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2013 str. 13-16

Joanna Kurpiewska Jolanta Liwkowicz Kamila Padlewska

Badania prowadzone w środowisku kosmetyczek wykazały, że zmiany chorobowe występujące na skórze rąk są zjawiskiem częstym. Prawie połowa, bo aż 46% badanych stwierdza, że ich dłonie są przesuszone, 32% uważa, że szorstkie, 12% ankietowanych zaobserwowało łuszczenie, 8% zaczerwienienie, a 2% inne objawy. Po 30 dniach stosowania kremu ochronnego 90% badanych zauważyło znaczną poprawę stanu skóry rąk, 8% uważa, że nastąpiła lekka poprawa. Zastosowanie opracowanych przez CIOP-PIB środków ochrony skóry przez kosmetyczki pozwoliło na znaczne zmniejszenie dolegliwości skóry rąk.Dobór warstwowych zabezpieczeń przeciwhałasowych - wytyczne dla projektantów
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 6/2005 str. 10-13

Dr Inż. Anna Kaczmarska, Prof. Zw. Dr Hab. Inż. Zbigniew Engel Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Dr Inż. Jan Sikora Akademia Górniczo-Hutnicza Katedra Mechaniki I Wibroakustyki

Hałas niskoczęstotliwościowy jest zwykle bardzo słabo redukowany przez typowe zabezpieczenia przeciwhałasowe. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące izolacyjności akustycznej elementów budowlanych warstwowych zabezpieczeń przeciwhałasowych w zakresie niskich częstotliwości oraz zalecenia dla projektantów dotyczące prawidłowego doboru warstwowych zabezpieczeń przeciwhałasowych w tym zakresie.


Dobór sprzętu uniemożliwiającego rozpoczęcie spadania z wysokości
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 11/2001 str. 21-24

Dr Inż. Krzysztof Baszczyński, Dr Inż. Ryszard Korycki Centralny Instytut Ochrony Pracy

"Sprzęt uniemożliwiający rozpoczęcie spadania należy do kategorii środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości. Ideą jego stosowania jest uniemożliwienie osiągnięcia przez użytkownika strefy zagrożonej upadkiem z wysokości. W skład każdego systemu uniemożliwiającego rozpoczęcie spadania wchodzą: punkt kotwiczenia, podzespół łączący i uprząż bezpieczeństwa. W artykule omówiono ideę stosowania, podstawowe zasady doboru poszczególnychs składników oraz przykłady zastosowań."