Sprawy ogólne BHP
"NOWA DYREKTYWA MASZYNOWA"

 

Ocena ryzyka przy projektowaniu maszyn wg dyrektywy 2006/42/WE - oprogramowanie narzędziowe PRO-M.
"Napędy i Sterowanie" 4/2009 str. 54-61

Dr Inż. Marek Dźwiarek Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut BadawczyZasady prowadzenia i dokumentowania oceny ryzyka przy projektowaniu maszyn z wykorzystaniem programu eksperckiego PRO-M. w:
"Bezpieczeństwo przemysłowe. Tom 2, Urbaniak M. (ed)." 1/2008 str. 13-18

Dr Inż. Marek Dźwiarek Mgr Inż. Andrzej Biernacki Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut BadawczyZapewnianie zgodności maszyn z nową dyrektywą maszynową 2006/42/WE
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 1/2010 str. 8-13

Mgr Inż. Józef Gierasimiuk Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono wskazania, m.in. dla producentów maszyn, dotyczące zapewniania zgodności podejmowanych przez nich działań z przepisami nowej dyrektywy maszynowej i ich właściwego dokumentowania. Informacje te są adresowane również do importerów, dystrybutorów oraz użytkowników maszyn, którzy powinni wiedzieć, jakie dokumenty i informacje (na maszynie i w dokumentach towarzyszących) świadczą o tym, że spełnia ona obowiązujące przepisy.


Podstawowe zmiany wprowadzone nową dyrektywą maszynową 2006/42/WE
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2007 str. 12-15

Mgr Inż. Józef Gierasimiuk Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono podstawowe, istotne zwłaszcza dla producentów maszyn, zmiany jakie wprowadziła nowa dyrektywa 2006/42/WE w stosunku do dyrektywy maszynowej 98/37/WE, w tym m.in. terminy wprowadzenia w życie dyrektywy 2006/42/WE rozszerzony zakres jej zastosowania, związki między nową dyrektywą maszynową a dyrektywą Rady 89/655/EWG, zmiany procedur oceny zgodności, ważniejsze zmiany i uzupełnienia wymagań zasadniczych oraz ważniejsze zmiany i uzupełnienia dotyczące załączników.


Nowelizacja dyrektywy maszynowej 98/37/WE
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 5/2005 str. 6-9

Mgr Inż. Jerzy Zawadzki Ministerstwo Gospodarki I Pracy

W artykule przedstawiono stan prac oraz omówiono projekt nowelizacji dyrektywy maszynowej zaakceptowany przez Radę ds. Konkurencyjności w dniu 24 września 2004 r.