Opisy zagrożeń zawodowych
NARAŻENIA NA PROMIENIOWANIE OPTYCZNE

 

Sztuczne promieniowanie optyczne – zasady oceny ryzyka zawodowego. Poradnik
- Agnieszka Wolska

Poradnik został wydany na potrzeby pracodawców i służb bhp w celu ułatwienia interpretacji zapisów aktów prawnych wdrażających dyrektywę 2006/25/WE, identyfikacji źródeł promieniowania optycznego mogących stanowić o zagrożeniu dla zdrowia, wyznaczania wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (MDE), wyznaczania poziomu promieniowania i ekspozycji na promieniowanie optyczne, właściwego przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego. W poradniku omówiono stan prawny odnośnie do narażenia na sztuczne promieniowanie optyczne, przedstawiono liczne przykłady obliczeń poziomów ekspozycji i oceny zagrożenia na typowych stanowiskach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł technologicznych. Dysponując wynikami poziomu promieniowania lub ekspozycji pracodawca, korzystając z poradnika, może samodzielnie wykonać ocenę ryzyka zawodowego.

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A4
Liczba stron: 170
ISBN: 978-83-7373-154-7
Rok wydania: 2013


Zasady higienicznej oceny nielaserowego promieniowania optycznego
- A. Wolska, S. Marzec, G. Owczarek

W opracowaniu przedstawiono nowe zasady i kryteria oceny zagrożenia pracowników promieniowaniem nadfioletowym, widzialnym, podczerwonym, przykłady zagrożenia promieniowaniem optycznym, środki ochrony oczu i skóry.Format: 16,5 x 23,5 cm - B5
Liczba stron: 48
ISBN: 83-88703-47-1
Rok wydania: 2001