Zatrucia niebezpiecznymi substancjami chemicznymi

 

W celu uzyskania informacji o pierwszej pomocy w zatruciach niebezpiecznymi substancjami chemicznymi proszę przejść do interaktywnej aplikacji poprzez wybranie poniższego linku:

 

 

Aplikacja „Pierwsza Pomoc” umożliwia dokonanie wyboru niebezpiecznej substancji chemicznej poprzez podanie dowolnej frazy, która jest wyszukiwana w zgromadzonych danych takich jak:
- nazwa niebezpiecznej substancji chemicznej,
- nr CAS,
- informacje toksykologiczne,
- informacje z zakresu pierwszej pomocy w przypadku zatrucia inhalacyjnego, zatrucia drogą pokarmową, skażenia skóry, skażenia oczu.

 

Użytkownik może również zawęzić zakres wyszukiwanej informacji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru znajdującego się pod piktogramami obrazującymi rodzaj zagrożenia stwarzanego przez niebezpieczną substancję chemiczną.

 
Po najechaniu kursorem myszki na oznaczenie zagrożenia można zapoznać się ze szczegółowym opisem klasy i kategorii zagrożenia.