Terminarz 2021 posiedzeń on-line Komisji Odbioru Prac Naukowych
-  projektów oraz zadań z zakresu służb państwowych realizowanych w ramach
V etapu programu wieloletniego
„Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”


Tytuł posiedzenia

Termin posiedzenia

Godz.

Ocena narażenia i metody oznaczania szkodliwych czynników chemicznych i biologicznych /I/

24.11

/środa/

930

Metody badań i oceny środków ochrony indywidualnej /I/

25.11

/czwartek/

930

Metody oceny i ograniczania zagrożeń wibroakustycznych  /I/

26.11

/piątek/

930

Metody oceny i ograniczania skutków obciążenia czynnikami uciążliwymi podczas pracy /I/

29.11

/poniedziałek/

930

Ocena narażenia i metody oznaczania szkodliwych czynników chemicznych i biologicznych /II/

1.12

/środa/

930

Metody oceny i ograniczania zagrożeń elektromagnetycznych

3.12

/piątek/

930

Metody badań i oceny środków ochrony indywidualnej /II/

7.12

/wtorek/

930

Ocena narażenia i metody oznaczania szkodliwych czynników chemicznych i biologicznych /III/

8.12

/środa/

930

Doskonalenie systemów badań i certyfikacji

9.12

/czwartek/

930

Metody oceny i ograniczania skutków obciążenia czynnikami uciążliwymi podczas pracy /II/

10.12

/piątek/

930

Ocena narażenia i metody oznaczania szkodliwych czynników chemicznych i biologicznych /IV/

13.12

/poniedziałek/

930

Rozwiązania z zakresu profilaktyki technicznej /II/

14.12

/wtorek/

930

Metody oceny i ograniczania zagrożeń wibroakustycznych  /II/

15.12

/środa/

930

Metody zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Doskonalenie systemu informacji i edukacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

16.12

/czwartek/

930

Metody oceny i ograniczania skutków obciążenia czynnikami uciążliwymi podczas pracy /III/

17.12

/piątek/

930

Działalność wydawnicza

Doskonalenie technik przekazu informacji

20.12

/poniedziałek/

930

Doskonalenie systemu informacji i promocji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

21.12

/wtorek/

930

Metody badań i oceny środków ochrony indywidualnej /III/

28.12
/wtorek/

930