Terminarz 2020 seminaryjnych posiedzeń odbioru  projektów oraz zadań z zakresu służb państwowych realizowanych w ramach V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”

 

Tytuł seminarium

Termin posiedzenia

Godz.

Ocena narażenia i metody oznaczania szkodliwych czynników chemicznych i biologicznych /I/

17.11

/wtorek/

930

Metody badań i oceny środków ochrony indywidualnej /I/

18.11

/środa/

930

Metody oceny i ograniczania zagrożeń wibroakustycznych  /I/

19.11

/czwartek/

930

Metody oceny i ograniczania skutków obciążenia czynnikami uciążliwymi podczas pracy /I/

23.11

/poniedziałek/

930

Rozwiązania z zakresu profilaktyki technicznej /I/

24.11

/wtorek/

930

Ocena narażenia i metody oznaczania szkodliwych czynników chemicznych i biologicznych /II/

25.11

/środa/

930

Doskonalenie technik przekazu informacji

Działalność wydawnicza

26.11

/czwartek/

930

Metody zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

27.11

/piątek/

930

Metody oceny i ograniczania skutków obciążenia czynnikami uciążliwymi podczas pracy /II/

30.11

/poniedziałek/

930

Metody badań i oceny środków ochrony indywidualnej /II/

1.12

/wtorek/

930

Ocena narażenia i metody oznaczania szkodliwych czynników chemicznych i biologicznych /III/

2.12

/środa/

930

Metody oceny i ograniczania zagrożeń elektromagnetycznych

Doskonalenie systemu informacji i edukacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

3.12

/czwartek/

930

Doskonalenie systemów badań i certyfikacji

4.12

/piątek/

930

Ocena narażenia i metody oznaczania szkodliwych czynników chemicznych i biologicznych /IV/

7.12
/poniedziałek/

930

Metody badań i oceny środków ochrony indywidualnej /III/

8.12
/wtorek/

930

Metody oceny i ograniczania zagrożeń wibroakustycznych  /II/

9.12

/środa/

930

Rozwiązania z zakresu profilaktyki technicznej /II/

10.12

/czwartek/

930

Metody oceny i ograniczania skutków obciążenia czynnikami uciążliwymi podczas pracy /III/

11.12

/piątek/

930

Doskonalenie systemu informacji i promocji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

14.12

/poniedziałek/

930