Powołanie Dyrektora
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego

Pan Władysław KOSINIAK-KAMYSZ, Minister Pracy i Polityki Społecznej
powołał

Panią prof. dr hab. med. Danutę KORADECKĄ

na stanowisko Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego od dnia 15 listopada 2015 r.

Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1350)