Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na dostawie rolet wewnętrznych i żaluzji pionowych typu verticale wraz z ich montażem w otworach okiennych w pomieszczeniach biurowych i laboratoryjnych budynku „A” Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego
EZ/1/III/2018 - Termin składania ofert: 16.03.2018 do godz. 12.00

Nr postępowania: EZ/1/III/2018
Termin składania ofert: 16.03.2018 r. do godz. 12.00

Ofertę zawierającą wymagane informacje należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, do dnia 16.03.2018r. do godz. 12 00:

 

1)    drogą elektroniczną na adres dogrz@ciop.pl
    lub
2)    w formie pisemnej na adres:
    Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
    ul. Czerniakowska 16 
   00-701 Warszawa
   nr pok. 335 - Kancelaria
  z dopiskiem na kopercie „oferta na wykonanie usługi polegającej na dostawie rolet wewnętrznych i żaluzji pionowych typu verticale wraz z ich montażem w otworach okiennych w pomieszczeniach biurowych i laboratoryjnych budynku „A” CIOP-PIB”.

 

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 Wzór umowy

 

4. Wykaz - rolety

 

5. Wykaz - żaluzje typu verticale

6. Rolety rzut niskiego parteru

7. Rolety rzut wysokiego parteru

8. Rolety rzut 1 piętra

9. Rolety rzut 2 piętra

10. Rolety rzut 3 piętra

11. Rolety rzut 4 piętra

12. Rolety rzut 5 piętra

13. Rolety rzut 6 piętra

14. Rolety rzut 7 piętra

   

Informacja o wyniku postępowania