Lista wypróbowanych zasad bezpieczeństwa

 

Lista wypróbowanych zasad bezpieczeństwa wg PN-EN ISO 13849-2 (o ile mają zastosowanie) (dotyczy kategorii 1, 2, 3, 4)

Lp. PYTANIE ODPOWIEDŹ
tak nie nie dotyczy UWAGI
1. Czy wykorzystane elementy są to tzw. elementy wypróbowane? 1

Uwaga: Zasada dotyczy kategorii 1
     
2. Czy element wykonawczy jest utrzymywany w bezpiecznym położeniu przy wykorzystaniu środków technicznych (np. siły od sprężyny)?      
3. Czy zastosowano zasadę zwiększonej siły wyłączania (sprowadzenia do położenia bezpiecznego) w stosunku do siły włączania?2      
4. Czy zawory są zamykane ciśnieniem obciążenia, nawet w przypadku pęknięcia sprężyny zamykającej?2      
5. Czy zastosowano zasadę wymuszonego działania mechanicznego w ruchomych elementach podzespołów hydraulicznych?2      
6. Czy w celu ograniczenia skutków defektów, zastosowano zwielokrotnienie elementu (np. zastosowanie w zaworze dwóch sprężyn zamiast jednej, albo zastosowanie dwóch zaworów w technice dwukanałowej)?

Uwaga: Zasada ma zastosowanie w kategorii 3 i 4
     
7. Czy w podzespołach (np. zaworach itp.) zastosowano sprawdzone sprężyny?2

Uwaga: Zasada dotyczy głównie kategorii 1
     
8. Czy zastosowano elementy ograniczające/zmniejszające prędkości elementów roboczych poprzez stworzenie oporu na drodze przepływu (np. poprzez zastosowanie zaworów dławiąco-zwrotnych przy siłownikach)?      
9. Czy zastosowano układ ograniczenia siły (ciśnienia) (poprzez zawór bezpieczeństwa przy pompie)      
10. Czy zakres warunków pracy jest właściwy (np. zakres ciśnienia, strumienia objętości i zakresu temperatury)?      
11. Czy właściwie nadzorowany jest stan zanieczyszczenia płynu hydraulicznego i filtrów?2      
12. Czy jeśli jest konieczność zapewnienia pewności funkcji zatrzymania i zapobiegania ruchom niedozwolonym zastosowano zawory tłoczkowe z dodatnim przykryciem? Uwaga: Informacja ta powinna być podana w karcie katalogowej produktu (w przeciwnym przypadku patrz 1      
13. Czy ograniczono histerezę wynikającą ze zwiększonego tarcia oraz kombinacji tolerancji wymiarowych?2      

1 Potwierdzeniem tego może być wysoka niezawodność podzespołów potwierdzona przez producenta odpowiednimi parametrami MTTF (co najmniej 30 lat) lub B10d*, i/lub gdy dodatkowo producent może poświadczyć, że jego wyroby są wykonane zgodnie z odpowiednimi normami i standardami (np. ISO 4413:2011).

* Dla parametru B10d nie ma narzuconej minimalnej wartości tego parametru, dla którego uznaję się element za wypróbowany. Wynika to z faktu, że MTTF wyliczone z parametru B10d zależeć będzie od indywidualnych parametrów cyklu maszyny założonych przez konstruktora.

2 Zasady bezpieczeństwa adresowane do producenta podzespołów układu hydraulicznego.

3 Zasady bezpieczeństwa adresowane do użytkownika maszyny wyposażonej w układ hydrauliczny.