Wytyczne

 

Wytyczne

 

Zasady uwzględniania wymagań określają hierarchię wymagań bezpieczeństwa oraz systematyczny tok postępowania przy projektowaniu i budowie związanych z bezpieczeństwem hydraulicznych układów sterowania w stacjonarnych maszynach przemysłowych.

 

Podstawowe zasady budowy dotyczące wszystkich układów hydraulicznych maszyn przedstawiono w wytycznych budowy.

W ocenie ryzyka oraz wytycznych doboru struktury przedstawiono zagadnienia związane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa funkcjonalnego w hydraulicznych układach sterowania.

 

Formularz ustaleń, opracowany na podstawie załącznika B normy PN-EN ISO 4413: 2011 stanowi ułatwienie przy ustalaniu założeń dotyczących warunków pracy układu oraz warunków środowiskowych oraz ich walidacji.

 

 
Bezpieczniej
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy