Wykaz norm podzespołów hydraulicznych

 

Wykaz norm dotyczących układów i podzespołów hydraulicznych przywołanych w normie PN-EN ISO 4413: 2011

Nr przywołanej normy (wg PN-EN ISO 4413:2011) Pełne oznaczenie i tytuł normy
ISO 1179   PN-EN ISO 1179-1:2008
Łączniki rurowe zastosowania ogólnego i do napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych - Gniazda i końcówki z gwintem wg ISO 228-1 uszczelniane uszczelką elastomerową lub bezpośrednio metal na metal - Część 1: Gniazda gwintowane
PN-EN ISO 1179-2:2008
Łączniki rurowe zastosowania ogólnego i do napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych - Gniazda i końcówki z gwintem wg ISO 228-1 uszczelniane uszczelką elastomerową lub bezpośrednio metal na metal - Część 2: Końcówki do dużych obciążeń (szereg S) i końcówki do małych obciążeń (szereg L) uszczelniane uszczelką elastomerową (typ E)
PN-EN ISO 1179-3:2008
Łączniki rurowe zastosowania ogólnego i do napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych - Gniazda i końcówki z gwintem wg ISO 228-1 uszczelniane uszczelką elastomerową lub bezpośrednio metal na metal - Część 3: Końcówki do małych obciążeń (szereg L) uszczelniane uszczelką o przekroju kołowym z pierścieniem ustalającym (typy G i H)
PN-EN ISO 1179-4:2008

Łączniki rurowe zastosowania ogólnego i do napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych - Gniazda i końcówki z gwintem wg ISO 228-1 uszczelniane uszczelką elastomerową lub bezpośrednio metal na metal - Część 4: Końcówki zastosowania ogólnego uszczelniane bezpośrednio metal na metal (typ B)
ISO 1219   PN-ISO 1219-1:1994
Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne - Symbole graficzne i schematy układów - Symbole graficzne
PN-ISO 1219-2:1998

Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne - Symbole graficzne i schematy układów - Schematy układów
ISO/TR 1688-1   PN-EN ISO 11688-1:2010
Akustyka - Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu maszyn i urządzeń o ograniczonym hałasie - Część 1: Projektowanie
ISO 4021   PN-ISO 4021:1996
Napędy i sterowania hydrauliczne - Analiza cząstek zanieczyszczeń - Pobieranie próbek cieczy roboczej z przewodów podczas pracy układu
ISO 4406   PN-ISO 4406:2005
Napędy i sterowania hydrauliczne - Ciecze robocze - Metoda kodowania poziomu zanieczyszczeń w postaci cząstek stałych
ISO 6020-1   PN-ISO 6020-1:2002
Napędy i sterowania hydrauliczne - Cylindry z tłoczyskiem jednostronnym do 16 MPa (160 bar); wymiary przyłączeniowe - Część 1: Szereg średni
ISO 6020-2   PN-ISO 6020-2:1998
Napędy i sterowania hydrauliczne - Cylindry z tłoczyskiem jednostronnym do 16 MPa (160 bar); wymiary przyłączeniowe - Szereg zwarty
ISO 6020-3   PN-ISO 6020-3:2000
Napędy i sterowania hydrauliczne - Cylindry z tłoczyskiem jednostronnym, szereg 16 MPa (160 bar); wymiary przyłączeniowe - Szereg zwarty; średnice cylindrów od 250 mm do 500 mm
ISO 6022:2006 ISO 6022:2006 
Hydraulic fluid power - Mounting dimensions for single rod cylinders, 25 MPa (250 bar) series
ISO 6149-1   PN-EN ISO 6149-1:2009
Łączniki rurowe do napędów i sterowań hydraulicznych oraz zastosowania ogólnego - Gniazda i końcówki przyłączek z gwintem metrycznym wg ISO 261 uszczelniane pierścieniem o przekroju kołowym - Część 1: Gniazda w kształcie stożka ściętego uszczelniane pierścieniem o przekroju kołowym
ISO 6149-2   PN-EN ISO 6149-2:2009
Łączniki rurowe do napędów i sterowań hydraulicznych oraz zastosowania ogólnego - Gniazda i końcówki przyłączek z gwintem metrycznym wg ISO 261 uszczelniane pierścieniem o przekroju kołowym - Część 2: Wymiary, konstrukcja, metody badań i wymagania dla końcówek przyłączek do dużych obciążeń (szereg S)
ISO 6149-3   PN-EN ISO 6149-3:2009
Łączniki rurowe do napędów i sterowań hydraulicznych oraz zastosowania ogólnego - Gniazda i końcówki przyłączek z gwintem metrycznym wg ISO 261 uszczelniane pierścieniem o przekroju kołowym - Część 3: Wymiary, konstrukcja, metody badań i wymagania dla końcówek przyłączek do małych obciążeń (szereg L)
ISO 6162-1:2002
Hydraulic fluid power - Flange connectors with split or one-piece flange clamps and metric or inch screws - Part 1: Flange connectors for use at pressures of 3,5 MPa (35 bar) to 35 MPa (350 bar), DN 13 to DN 127
ISO 6162-2:2002
Hydraulic fluid power - Flange connectors with split or one-piece flange clamps and metric or inch screws - Part 2: Flange connectors for use at pressures of 35 MPa (350 bar) to 40 MPa (400 bar), DN 13 to DN 51
ISO 6164:1994
Hydraulic fluid power - Four-screw, one-piece square-flange connections for use at pressures of 25 MPa and 40 MPa (250 bar and 400 bar)
ISO 9974   PN-EN ISO 9974-1:2002
Łączniki rurowe gwintowe zastosowania ogólnego i do napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych - Gniazda i końcówki przyłączek z gwintem metrycznym wg ISO 261 uszczelniane pierścieniem elastomerowym lub bezpośrednio metal na metal - Część 1: Gniazda gwintowane
PN-EN ISO 9974-2:2002
Łączniki rurowe gwintowe zastosowania ogólnego i do napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych - Gniazda i końcówki przyłączek z gwintem metrycznym wg ISO 261 uszczelniane pierścieniem elastomerowym lub bezpośrednio metal na metal - Część 2: Końcówki przyłączek uszczelniane pierścieniem elastomerowym (typ E)
PN-EN ISO 9974-3:2002
Łączniki rurowe gwintowe zastosowania ogólnego i do napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych - Gniazda i końcówki przyłączek z gwintem metrycznym wg ISO 261 uszczelniane pierścieniem elastomerowym lub bezpośrednio metal na metal - Część 3: Końcówki przyłączek uszczelniane bezpośrednio metal na metal (typ B)
ISO 10763   PN-ISO 10763:1998
Napędy i sterowania hydrauliczne - Rury stalowe z końcami gładkimi, bez szwu i ze szwem (precyzyjne) - Wymiary i ciśnienia nominalne pracy
ISO 11926   ISO 11926-1:1995
Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 725 threads and O-ring sealing - Part 1: Ports with O-ring seal in truncated housing
ISO 11926-1:1995
Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 725 threads and O-ring sealing - Part 2: Heavy-duty (S series) stud ends
ISO 11926-1:1995
Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 725 threads and O-ring sealing - Part 3: Light-duty (L series) stud ends
EN 13463-1   PN-EN 13463-1:2010
Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 1: Podstawowe założenia i wymagania
ISO/TS 13725   ISO/TS 13725:2001 (norma wycofana)
Hydraulic fluid power - Cylinders - Method for determining the buckling load
EN ISO 13732-1   PN-EN ISO 13732-1:2009
Ergonomia środowiska termicznego - Metody oceny reakcji człowieka na dotknięcie powierzchni - Część 1: Powierzchnie gorące
ISO 13850   PN-EN ISO 13850:2008
Bezpieczeństwo maszyn - Stop awaryjny - Zasady projektowania
ISO 13851   ISO 13851:2002
Safety of machinery - Two-hand control devices - Functional aspects and design principles
ISO 16656   ISO 16656:2004
Hydraulic fluid power - Single rod, short-stroke cylinders with bores from 32 mm to 100 mm for use at 10 MPa (100 bar) - Mounting dimensions
ISO 16874   ISO 16874:2004
Hydraulic fluid power - Identification of manifold assemblies and their components
ISO 17165   ISO 17165-1:2007
Hydraulic fluid power - Hose assemblies - Part 1: Dimensions and requirements
ISO 17165-2:2006
Hydraulic fluid power - Hose assemblies - Part 2: Recommended practices for hydraulic hose assemblies
ISO 23309   ISO 23309:2007
Hydraulic fluid power systems - Assembled systems - Methods of cleaning lines by flushing
IEC 60947-5-5   PN-EN 60947-5-5:2002/A1:2007
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 5-5: Aparaty i łączniki sterownicze - Elektryczne urządzenia zatrzymania awaryjnego z funkcją blokady mechanicznej
IEC 61310-3 PN-EN 61310-3:2010
Bezpieczeństwo maszyn - Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie - Część 3: Wymagania dotyczące umiejscowienia i działania elementów sterowniczych