Wytyczne doboru struktury

 

kategoria wymagania zachowanie się systemu
B
 • Elementy SRP/CS powinny spełniać postanowienia odpowiednich norm (PN-EN ISO 4413)
 • SRP/CS powinny być zbudowane w taki sposób, aby były odporne na występujące podczas eksploatacji narażenia
 • Spełnianie podstawowych zasad bezpieczeństwa
 • Zerowa tolerancja defektu
 • Wystąpienie defektu może spowodować utratę funkcji bezpieczeństwa
 • System charakteryzuje się głównie doborem elementów
1
 • Powinny być spełnione wymagania kategorii B i zastosowane wypróbowane zasady bezpieczeństwa
 • SRP/CS powinny być zbudowane z wypróbowanych elementów oraz poddane walidacji
 • Zerowa tolerancja defektu, ale mniejsze, niż w kategorii B prawdopodobieństwo wystąpienia defektu, ze względu na większą niezawodność elementów
 • Wystąpienie defektu może spowodować utratę funkcji bezpieczeństwa
 • System charakteryzuje się głównie doborem elementów
2
 • Powinny być spełnione wymagania kategorii B i zastosowane wypróbowane zasady bezpieczeństwa
 • Funkcje bezpieczeństwa SRP/CS powinny być okresowo sprawdzane przez system sterowania maszyny – każdorazowo podczas jej uruchamiania, przed wystąpieniem sytuacji zagrożenia (startu nowego cyklu pracy, dodatkowych ruchów itp.)
 • Zerowa tolerancja defektu, ale utrata funkcji bezpieczeństwa jest wykrywana w wyniku okresowego sprawdzania
 • Wystąpienie defektu może spowodować utratę funkcji bezpieczeństwa między sprawdzeniami
 • Ważna jest odpowiednia częstość testowania (sprawdzania), znacznie (stukrotnie) większa od częstości przywoływania funkcji bezpieczeństwa
 • System charakteryzuje się głównie doborem struktury
3
 • Powinny być spełnione wymagania kategorii B i zastosowane wypróbowane zasady bezpieczeństwa
 • SRP/CS powinny być tak zbudowane, aby pojedynczy defekt dowolnego elementu nie powodował utraty funkcji bezpieczeństwa
 • W miarę możliwości defekt powinien zostać wykryty przed lub w trakcie kolejnego przywołania funkcji bezpieczeństwa
 • Tolerancja pojedynczego defektu (po jego wystąpieniu funkcja bezpieczeństwa pozostaje zachowana)
 • Nie wszystkie defekty są wykrywane
 • Nagromadzenie niewykrytych defektów może prowadzić do utraty funkcji bezpieczeństwa
 • System charakteryzuje się głównie doborem struktury
4
 • Powinny być spełnione wymagania kategorii B i zastosowane wypróbowane zasady bezpieczeństwa
 • SRP/CS powinny być tak zbudowane, aby pojedynczy defekt dowolnego elementu nie powodował utraty funkcji bezpieczeństwa
 • Defekt powinien być wykrywany natychmiast albo przed następnym przywołaniem funkcji bezpieczeństwa, lub, gdy jest to niemożliwe – nagromadzenie defektów nie powinno powodować utraty funkcji bezpieczeństwa
 • Tolerancja pojedynczego defektu (po jego wystąpieniu funkcja bezpieczeństwa pozostaje zachowana)
 • Wszystkie defekty są wykrywane
 • Nagromadzenie defektów nie powoduje utraty funkcji bezpieczeństwa
 • System charakteryzuje się głównie doborem struktury