Wykaz norm podstawowych

 

Wykaz podstawowych norm dotyczących hydraulicznych układów sterowania stacjonarnych maszyn przemysłowych

 Normy ogólne

 1. PN-EN ISO 12100: 2011 Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady projektowania - Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
 2. PN-ISO 1219-1:1994 Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne - Symbole graficzne i schematy układów - Symbole graficzne
 3. PN-ISO 1219-2:1998 Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne - Symbole graficzne i schematy układów - Schematy układów
 4. PN-EN ISO 4413:2011 Napędy i sterowania hydrauliczne - Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów
 5. PN-EN ISO 13849-1:2008 Bezpieczeństwo maszyn - Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem - Część 1: Ogólne zasady projektowania
 6. PN-EN ISO 13849-2:2008 Bezpieczeństwo maszyn - Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem - Część 2: Walidacja

Normy typu C

 1. PN-EN 693+A1:2010 Obrabiarki. Bezpieczeństwo. Prasy hydrauliczne
 2. PN-EN 12622:2010  Bezpieczeństwo obrabiarek - Prasy hydrauliczne krawędziowe
 3. PN-EN 201:2011  Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Wtryskarki - Wymagania bezpieczeństwa
 4. PN-EN 422:2010  Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Maszyny do formowania z rozdmuchiwaniem - Wymagania bezpieczeństwa
 5. PN-EN 710+A1:2010 Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dla odlewniczych maszyn i urządzeń do wykonywania form i rdzeni oraz wyposażenia towarzyszącego