Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie zintegrowanego systemu pomiaru parametrów biomechanicznych i oceny ryzyka rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych (MSD-RISK)

Kierownik projektu: dr Tomasz Tokarski

Streszczenie projektu:

Celem zadania było opracowanie zintegrowanego mobilnego systemu pomiaru parametrów biomechanicznych do oceny obciążenia oraz ryzyka rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych.

W ramach realizacji zadania przeprowadzono analizę krytyczną głównych metod oceny obciążenia mięśniowo-szkieletowego. Dokonano wyboru parametrów definiujących pozycję ciała podczas pracy oraz opracowano procedury translacji parametrów definiujących pozycję ciała na dane wejściowe do systemu MSD-RISK. Na tej podstawie opracowano projekt zintegrowanego mobilnego systemu pomiaru parametrów biomechanicznych i oceny ryzyka rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych. Jego głównymi elementami są procedury tworzenia chronometrażu na podstawie danych wejściowych (położenie części ciała i wartości wywieranych sił w czasie pracy) oraz procedury oceny ryzyka z zastosowaniem wybranych metod oceny ryzyka, takich jak: OCRA, OWAS, SHIFTRISK, REBA i RULA, które zaimplementowano w systemie MSD-RISK. Następnie zbudowano prototyp systemu oraz stworzono oprogramowanie do jego obsługi, zweryfikowano system pod kątem pomiaru parametrów wejściowych, tj. kątów w stawach i wywieranych sił, oraz przeprowadzono badania pilotażowe.

      Mobilny system pomiaru parametrów biomechanicznych i oceny ryzyka rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych składa się z:

-    urządzenia do pomiaru kątów w stawach

      -      bezprzewodowych czujników akcelerometrycznych i/lub goniometrycznych

      -      odbiornika podłączonego do komputera przenośnego

      -      oprogramowania pozwalającego na eksport danych w postaci tekstowej

-    programu MSD-RISK umożliwiającego:

      -      odczyt wartości kątów w stawach z pliku tekstowego

      -      tworzenie chronometrażu operacji i czynności pracy

      -      dodawanie, usuwanie, modyfikowanie poszczególnych parametrów dotyczących czynności pracy

      -      przeprowadzenie oceny ryzyka rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych
             z zastosowaniem zaimplementowanych metod oceny.

 

W celu weryfikacji działania prototypu systemu MSD-RISK przeprowadzono badania na 5 stanowiskach pracy w 2 przedsiębiorstwach. Stanowiska różniły się pod względem charakteru wykonywanej pracy oraz zaangażowania poszczególnych części ciała (tułów, kończyny górne, kończyny dolne) w wykonywane czynności. Na tej podstawie zweryfikowano opracowany system MSD-RISK.

W ramach realizacji zadania opracowano ponadto materiały informacyjne dotyczące oceny ryzyka z zastosowaniem systemu MSD-RISK do umieszczenia w serwisie internetowym CIOP-PIB.

Wyniki zadania przedstawiono w 2 publikacjach przygotowanych do czasopism o zasięgu międzynarodowym.

Zadanie 2.G.12. Schemat systemu MSD-RISK do oceny ryzyka rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych

 

 

 

Automatyzacja oceny ryzyka dolegliwości układu mięśniowo – szkieletowego. Materiały informacyjne CIOP-PIB

Autor: dr Tomasz Tokarski – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ergonomii, Pracownia Biomechaniki

2019 r.Jednostka: Pracownia Biomechaniki

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019