Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie laboratoryjnej wersji symulatora żurawia wieżowego z platformą obrotową do prowadzenia szkoleń operatorów żurawi

Kierownik projektu: mgr Klaudiusz Ziemek

Streszczenie projektu:

 

Niniejsze zadanie miało na celu opracowanie prototypu symulatora żurawia wieżowego przeznaczonego do prowadzenia szkoleń w zakresie obsługi tych urządzeń. Jego zadaniem jest zapewnienie użytkownikowi warunków pracy zbliżonych do rzeczywistych, za pomocą najnowszych technologii immersyjnych. W zadaniu wykorzystano dwie technologie – system zanurzeniowy HMD VR, oraz zestaw monitorów otaczający pole widzenia użytkownika. Urządzeniami zwiększającymi odczucie zanurzenia w środowisku wirtualnym są: oryginalne siedzisko stosowane w kabinach żurawi wieżowych i platforma obrotowa symulująca rzeczywisty ruch ramienia.

     Zadanie składało się z 3 etapów trwających po 12 miesięcy. W pierwszym etapie wykonano przegląd dostępnych na świecie rozwiązań symulatorowych, opracowano projekt konstrukcji symulatora, oraz określono wytyczne funkcjonowania aplikacji szkoleniowej. Na początku drugiego etapu zadania dokonano selekcji i zakupu potrzebnych elementów konstrukcyjnych: aluminiowe części platformy, siedzisko operatora, elementy napędu, telewizory, zestaw rzeczywistości wirtualnej, niezbędną elektronikę, oraz okablowanie. Następnie dokonano montażu symulatora, opracowano środowisko wirtualne i zaimplementowano funkcjonalności aplikacji szkoleniowej. Podczas ostatniego etapu wykonano testy otrzymanego narzędzia, dokonano poprawek konstrukcyjnych i programowych wynikających z testów, oraz przeprowadzono badania, weryfikujące użyteczność stymulatora, z udziałem użytkowników końcowych.

   Przeprowadzone badania wykazały dużą użyteczność otrzymanego narzędzia. Zauważono spore zainteresowanie proponowanym rozwiązaniem zarówno w środowisku operatorów żurawi wieżowych, jak i wśród osób postronnych. Podczas trwania zadania, wielokrotnie przeprowadzano konsultacje z operatorami żurawi wieżowych, na podstawie których, ustalono możliwości dalszego rozwoju urządzenia.

   W ramach promocji wyników zadania opublikowano dwa artykuły naukowe, oraz wygłoszono dwa referaty na międzynarodowej konferencji naukowej.

            

   


Rysunek 1. Laboratoryjna wersja symulatora żurawia wieżowego opracowana w ramach opisywanego zadania.

       Poprawa systemu szkoleniowego operatorów żurawi wieżowych może znacząco podnieść bezpieczeństwo pracy na placach budów. Częstą przyczyną wypadków z udziałem żurawi jest brak umiejętności i doświadczenia ich operatorów, dlatego należy uważnie przyjrzeć się procesowi szkolenia. Wprowadzenie wirtualnych symulatorów, wydaje się rozwiązaniem uzupełniającym obecny proces, dającym początkującemu operatorowi możliwość nabrania doświadczenia, oraz przetestowania i ugruntowania umiejętności, bez ryzyka związanego z użytkowaniem prawdziwej maszyny.

 

 

 

Laboratoryjna wersja symulatora żurawia wieżowego z platformą obrotową do prowadzenia szkoleń operatorów żurawi. Materiały informacyjne CIOP-PIB

Autor: mgr Klaudiusz Ziemek – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Techniki Bezpieczeństwa, Pracownia Technik Rzeczywistości Wirtualnej

2019 r.Jednostka: Pracownia Technik Rzeczywistości Wirtualnej

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019