Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Międzynarodowa Konferencja pt. „Podziel się bezpieczeństwem”
7- 8 maja 2015 r., Radom, Hotel AVIATOR

 

Międzynarodowa Konferencja pt. „Podziel się bezpieczeństwem”
7- 8 maja 2015 r., Radom, Hotel AVIATOR

organizowana w ramach ogólnopolskiej kampanii „Podziel sie bezpieczeństwem. Promuj dobre praktyki bhp” koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy


Organizatorzy:

 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Radomiu
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy

Patronat:

 • Prezydent Radomia

PROGRAM:

 

Dzień I - 7 maja 2015 r.

9.00- 9.30 Rejestracja uczestników konferencji

 

9.30- 9.45

Powitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji

- Radosław Witkowski, Prezydent Radomia

Wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pt. „Bezpieczna praca przyszłości”

- dr inż. Józef Witczak, prezes oddziału OSPSBHP w Radomiu

 

9.45-10.00 

„Podziel się bezpieczeństwem. Promuj dobre praktyki bhp”. Informacyjna kampania społeczna 2015

- mgr Agnieszka Szczygielska, Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB

 

10.00-11.30

Część I - NAUKA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

10.00-10.15

Czynniki organizacyjne w kształtowaniu bezpiecznych zachowań pracowników

- dr inż. Małgorzata Pęciłło, Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB

 

10.15-10.30

Skuteczność nowoczesnych narzędzi w systemach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

- dr inż. Radosław Gonet, Państwowa Inspekcja Pracy

 

10.30-10.45

Nowe technologie w procesie budowlanym a zagrożenia dla zdrowia pracowników

- dr inż. Walery Wysoczański, Instytutu Organizacji i Ochrony Pracy CON-LEX w Radomiu

 

10.45-11.00

Sprzęt ochrony układu oddechowego chroniący przed nanocząsteczkami

- dr inż. Agnieszka Brochocka,  Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB

 

11.00-11.15

Nowoczesne metody doboru sprzętu ochrony układu oddechowego z wykorzystaniem wskaźnika ochrony i metod obrazowania 3D

- mgr Krzysztof Makowski, Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB

 

11.15-11.30

Współpraca nauki z przemysłem - przykłady rozwiązań technicznych i organizacyjnych CIOP-PIB, służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach

- mgr inż. Alfred Brzozowski, Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB

 

11.30-12.00 Przerwa kawowa

 

12.00-13.00

Część II - PRODUKTY I ROZWIĄZANIA
służące poprawie bezpieczeństwa pracy przy pracach budowlanych

 

12.00-12.15

Ochrona skóry przy wykonywaniu prac budowlanych

- przedstawiciel HONEYWELL

 

12.15-12.30

Nowoczesne środki ochrony zbiorowej do pracy na wysokości

- przedstawiciel AKALA FARAONE Sp. z o.o.

 

12.30-12.45

Nowoczesne rozwiązania w stosowaniu zabezpieczeń przy pracy na wysokości

- przedstawiciel ASSECURO

 

12.45-13.00

Nowoczesne rozwiązania w stosowaniu środków ochrony indywidualnej 

- przedstawiciel ITURRI Poland Sp. z o.o.

 

13.00-14.00  Obiad

 

14.00-16.30

Część III - DOBRE PRAKTYKI BHP

z polskich i zagranicznych firm prowadzących prace budowlane

 

14.00-14.15

System koordynacji na placu budowy Elektrowni w Kozienicach

- Barbara Ciesielska, Kierownik działu bhp i ochrony środowiska, GKPixM S.A. (Polska)

 

14.15-14.30

System zarządzania na budowach Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH
- dr Walter Osthoff, Wiceprezes, Dyrektor ds. bhp, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH (Niemcy)

14.30-14.45

System identyfikacji uprawnień oraz szkoleń dla pracowników firm zewnętrznych, wykonujących prace dla Grupy Ożarów S.A.

- mgr inż. Piotr Pucuła, Kierownik działu bhp, Grupa Ożarów S.A. (Polska)

14.45-15.00

Różnice międzykulturowe a bezpieczeństwo pracy

- Sudheesh Chandrex, Spawalnik, Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych

REMAK SA (Polska)

 

15.00-15.20 Pytania i dyskusja

 

15.20-15.35

Efekty i korzyści wynikające z nowych szkoleń - wnioski

- Urszula Gawrysiak, BUDIMEX (Polska)

 

15.35-15.50

Szkolenia pracowników w zakresie montażu i demontażu metalowych rusztowań stacjonarnych

- Massimo Amante, Faraone Industrie S.p.a. (Włochy)

 

15.50-16.05

Nowa formuła szkoleń okresowych dla pracowników budów przygotowana przez zespół Porozumienia

- Michał Wasilewski, koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie (Polska)

 

16.05-16.20

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy - rozwijanie współpracy między przedsiębiorstwami

i wymiana dobrych praktyk bhp

- Agnieszka Szczygielska, Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB

 

16.20-16.40 Pytania i dyskusja

 

16.40-17.10  Przerwa kawowa

 

17.10-17.30

Praktyczne wykorzystanie funduszu prewencyjnego ZUS

- przedstawiciel ZUS

 

17.30-17.50 Dyskusja

 

17.50-18.15

Informacje organizacyjne dotyczące wizyty technicznej na budowie Elektrowni w Kozienicach oraz szkolenie bhp

- przedstawiciel Polimex Mostostal SA

 

20.00 Uroczysta kolacja

 

Dzień II - 8 maja 2015 r.

9.30-13.00

Wizyta techniczna - Budowa Elektrowni w Kozienicach

 

Karta zgłoszenia - 

 

Informacje organizacyjne:

  1. Uczestnicy dokonują zgłoszenia udziału w konferencji poprzez wypełnienie i przesłanie podpisanej karty zgłoszenia na adres: grzegorz.szalas@ospsbhp.pl lub faxem 48 3807277
 1. Termin przyjmowania kart zgłoszenia - do dnia 17 kwietnia 2015 r.
 2.  Opłatę konferencyjną podaną w karcie zgłoszenia należy wpłacić na konto OSPS BHP oddział w Radomiu, przy ul. Traugutta 52 tytułem „konferencja radom” na numer konta GET IN BANK 95 1560 0013 2000 1701 5067 4200
 3.  Każda osoba po dokonaniu zgłoszenia otrzyma potwierdzenie udziału.
 4.  Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat.
 5.  Uczestnicy konferencji we własnym zakresie dokonują rezerwacji noclegu w hotelu AVIATOR (na hasło „BHP”) oraz pokrywają jego koszt. Kontakt telefoniczny do Hotelu: 48 362 88 88.
 6.  Koszt noclegu w hotelu AVIATOR: pokój 1-os. ze śniadaniem - 140 zł/za noc, pokój 2-os. ze śniadaniem - 200 zł/ za noc

 

Miejsce konferencji

Aviator Hotel
26-600 Radom
ul. Malczewskiego 18

tel.: 48/340-40-80, fax: 48/340-40-04
kom 601-996-964
recepcja@aviatorhotel.com.pl