Rękawice ochronne - biologiczne

Rękawice biologiczne

Rękawice biologiczne (kremy, żele, maści, pasty ochronne) to środki ochrony skóry przed działaniem szkodliwych czynników chemicznych. Dzieli się je na:

  • hydrofobowe - (nie chłoną wody), chronią przed wodą i roztworami wodnymi soli, kwasów i zasad,
  • hydrofilowe - (chłonące wodę), chronią przed rozpuszczalnikami organicznymi: benzyną, naftą, olejem napędowym, farbami, lakierami, smarami.

Kremy hydrofobowe zabezpieczają przed działaniem wilgoci, wody, roztworów wodnych mydeł, detergentów, roztworów kwasów i zasad do 5% stężenia. Nie należy ich używać przy pracy z rozpuszczalnikami, olejami, smarami, pestycydami.
Żele i kremy hydrofilowe stanowią ochronę przed substancjami organicznymi, nie rozpuszczającymi się w wodzie - olejami, smarami, rozpuszczalnikami.